Wetsvoorstel wijziging huwelijksgoederenregime aangenomen in de Eerste Kamer

Alert

Op 28 maart 2017 is de wet ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ door de Eerste kamer aangenomen. Ingevolge deze wet zal een beperkte gemeenschap van goederen de nieuwe standaard zijn in plaats van een algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat het vermogen dat de partners vóór het huwelijk al hadden privé-vermogen blijft. Alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk is verkregen en het vermogen dat vóór het huwelijk al gezamenlijk vermogen was, zullen als gevolg van het huwelijk tot de gemeenschap gaan behoren. Dit geldt tenzij men in huwelijksvoorwaarden anders bepaald. Door het sluiten van huwelijksvoorwaarden kan ook het privévermogen, dat men vóór het huwelijk al had, tot het gemeenschappelijk vermogen gaan behoren. Erfenissen en schenkingen vallen in beginsel buiten de huwelijksgemeenschap, tenzij via een aan de erfenis, c.q. schenking, verbonden zogenoemde ‘insluitingsclausule’ in het testament, c.q. de schenkingsovereenkomst, anders is bepaald.

De nieuwe wet gaat gelden voor huwelijken die zijn gesloten na inwerkingtreding van deze wet. Voor bestaande huwelijken blijft dus het huidige huwelijksvermogensrecht gelden. Over het tijdstip van inwerkingtreding is nog niets bekend. Dit gebeurt op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.

 

Auteur

Joyce Bertens

Wetsvoorstel wijziging huwelijksgoederenregime aangenomen in de Eerste Kamer

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.