Aantrekkelijke premiekortingen voor werkgevers in 2016

Actualiteit | 4 maart 2016

-Taxnews 1607 –

De overheid stimuleert werkgevers om bepaalde categorieën werknemers in dienst te nemen of te houden. Dat doet zij onder andere door de werkgever een aantal kortingen te verlenen op de te betalen premies bij de aangifte loonheffingen. De kortingen mogen worden toegepast naast een eventuele bijdragen die de werkgever uit andere regelingen ontvangt voor de werknemer, bijvoorbeeld op grond van de Participatiewet. Dit kan voor de werkgever een rol spelen in de overweging om een werknemer uit één van de onderstaande categorieën in dienst te nemen en/of te houden. In deze bijdrage beschrijven wij in hoofdlijnen de premiekortingen voor het jaar 2016.

1. Premiekorting jongere werknemer

Deze premiekorting is voor werkgevers die in 2014 en 2015 een jongere werknemer in de leeftijd van 18 tot 27 in dienst hebben genomen. Heeft u een dergelijke werknemer in dienst, dan bedraagt de korting maximaal € 3.500 op jaarbasis voor maximaal twee jaar. Dit geldt bij een dienstverband van minimaal 24 uur per week en voor minimaal zes maanden. De regeling is per 1 januari 2016 afgeschaft. Voor werknemers die na die datum in dienst genomen zijn, geldt daarom geen korting meer.

2. Premiekorting oudere werknemer

Deze premiekorting is voor werkgevers die een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst nemen. Neemt u een dergelijke werknemer in dienst, dan heeft u bij een dienstverband van 36 uur of meer recht op een premiekorting van € 7.000 op jaarbasis. Deze korting geldt maximaal voor de duur van 3 jaar en eindigt bij het ingaan van de AOW gerechtigde leeftijd.

3. Premiekorting voor arbeidsgehandicapte

Deze premiekorting is voor werkgevers die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen of een werknemer vanuit de WIA herplaatsen. Voor deze groep werknemers kan een maximale korting worden toegepast van € 7.000. De maximale termijn voor toepassing is drie jaar.

4. Premiekorting doelgroep banenafspraak

Deze premiekorting is voor werkgevers die iemand uit de ‘doelgroep banenafspraak’ in dienst nemen. Deze doelgroep bestaat uit:

  • werknemers die de gemeente moet ondersteunen bij het vinden van werk en die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • werknemers met een Wiw (wet inschakeling werkzoekende) indicatie of een ID baan (in- en doorstroombaan);
  • werknemers met een WSW (wet sociale werkvoorziening) indicatie;
  • werknemers met een Wajong uitkering.

Voor deze doelgroep kan maximaal een korting van € 2.000 op jaarbasis bij een 36-urige werkweek worden toegepast. 

Belang voor de praktijk

Uit het bovenstaande blijkt dat de kortingen aanzienlijk kunnen zijn. Voor de toepassing van de premiekortingen hoeft u als werkgever niet vooraf toestemming te vragen aan de Belastingdienst. U mag deze kortingen dus direct in de aangifte opnemen. Wel dient u daarbij de nodige formaliteiten in acht te nemen. Onze adviseurs kunnen u daarbij van dienst zijn.

 

Auteur

Aantrekkelijke premiekortingen voor werkgevers in 2016

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.