Aftrek volledige huur bij werkkamer in huurwoning

Actualiteit | 29 augustus 2016

-Taxnews 1623 –

Onlangs heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan voor ondernemers voor de inkomstenbelasting (waaronder zzp-ers) met een werkkamer in een huurwoning. De rechter heeft beslist dat de ondernemer de volledige huur (dus van de hele woning) in aftrek mag brengen van de fiscale winst. Wel moet dan een bedrag bij de winst worden geteld voor het privégebruik van de woning. Deze bijtelling vindt plaats over de WOZ-waarde van de gehele woning op basis van een forfait. Het percentage bedraagt in de meeste gevallen 1,85% (bij een WOZ-waarde van maximaal € 1.050.000). Deze bijtelling zal in het algemeen aanzienlijk lager liggen dan het huurbedrag dat in aftrek komt.

In de casus die voorlag, was sprake van een zzp-er met een huurwoning met daarin een werkruimte die als kantoorruimte werd gebruikt. Er was een huur verschuldigd van € 8.935. De bijtelling voor het privégebruik bedroeg € 2.700. Per saldo kon de ondernemer dus € 6.235 als aftrekpost in aanmerking nemen voor de werkruimte.

Vanuit de politiek zijn al de nodige vragen zijn gesteld over deze uitspraak. Men meent dat op deze wijze thuiswerkende zzp-ers met een huurwoning een ongewenst voordeel hebben. Staatssecretaris Wiebes heeft aangegeven dat de uitspraak een bevestiging is van de wet, zoals die door de Belastingdienst in het algemeen al wordt uitgevoerd. Vooralsnog is er dus geen signaal dat de wetgever de uitkomst van de uitspraak gaat repareren.

Een ondernemer met een huurwoning met werkruimte kan niet zomaar de huur in aftrek brengen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Er moet sprake zijn van een werkruimte die naar  opvattingen in het maatschappelijk verkeer géén zelfstandig gedeelte van een woning vormt.
  • De huurwoning moet voor tenminste 10% binnen de onderneming worden gebruikt. Dit komt er in de praktijk op neer dat de werkruimte tenminste 10% van de totale oppervlakte moet uitmaken.
  • Het huurrecht moet fiscaal als ondernemingsvermogen zijn aangemerkt. De Hoge Raad heeft bevestigd dat dit mogelijk is.

Belang voor de praktijk


Ondernemers in de inkomstenbelasting die gebruik maken van een werkruimte in een huurwoning kunnen de volledige huur in aftrek van de fiscale winst brengen. Wel vindt een (beperkte) bijtelling plaats voor het privégebruik van de woning. Voorwaarde is wel dat het huurrecht tot het ondernemingsvermogen wordt (en kan worden) gerekend.

Voor ondernemers die een huurwoning met werkruimte zijn gaan huren in een jaar waarvan de aanslag nog niet definitief vaststaat, is het raadzaam om na te gaan of het huurrecht als ondernemingsvermogen is, c.q. kan worden, aangemerkt. Voor ondernemers die het huurrecht niet tot het ondernemingsvermogen hebben gerekend en waarvan de keuze onherroepelijk is geworden, speelt de vraag of zij hun keuze mogen herzien. Op basis van de bestaande jurisprudentie menen wij dat dit waarschijnlijk niet mogelijk is.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om kosten van een huurwoning of van een werkruimte in aftrek te kunnen brengen, neemt u dan contact op met één van onze adviseurs. Zij kunnen u hier nader over informeren.

Auteur

Joyce Bertens

Aftrek volledige huur bij werkkamer in huurwoning

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.