Aftrek zorgkosten voor kweken van medicinale cannabis

Alert

Wanneer iemand kosten maakt in verband met een ziekte of invaliditeit kan onder voorwaarden recht bestaan op aftrek in de aangifte inkomstenbelasting als ‘specifieke zorgkosten’. Het moet dan gaan om aantoonbaar gemaakte ziektekosten, zoals uitgaven voor medicijnen, behandelingen of hulpmiddelen, waarvoor geen recht bestaat op vergoeding. Deze kosten zijn niet aftrekbaar als de uitgaven onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen of in totaal onder een bepaalde drempel blijven. Deze aftrekpost leidt tot veel jurisprudentie, waarbij soms opvallende zaken aan de orde komen.

Zo moest Rechtbank Noord-Holland onlangs oordelen over de casus van een mevrouw die aan een ernstige darmziekte lijdt. Zij ontvangt daarom jaarlijks bijzondere bijstand voor diverse kosten, waaronder een bedrag van € 6.000 per jaar voor de zelfkweek van medicinale cannabis. Omdat zij naar eigen zeggen meer dan € 6.000 aan kosten voor deze kweek heeft gemaakt, resteerde per saldo een kostenpost, die zij in aftrek bracht in haar aangifte. In geschil is niet meer de vraag of deze kosten als specifieke zorgkosten aftrekbaar zijn. Dat was al eerder door de rechter bevestigd. Hier ging het alleen nog over de hoogte van het aftrekbare bedrag. Mevrouw berekende de kosten volgens het rapport “Wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht”. Het Openbaar Ministerie baseert normaal gesproken in strafzaken tegen illegale kwekers van cannabis zijn ontnemingsvordering op dit rapport. Rechtbank Noord-Holland oordeelde dat dit rapport door mevrouw gebruikt mag worden om de kostenaftrek te bepalen.

Auteur

Joyce Bertens

Aftrek zorgkosten voor kweken van medicinale cannabis

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.