Aftrekbaarheid boeterente op eigenwoningschuld iets verruimd

Actualiteit | 28 januari 2016

– Taxnews 1602 –

Als gevolg van de lage rentestand kiezen steeds meer woningeigenaren ervoor om bij de bank aan te kloppen met het verzoek om hun lopende hypotheek tegen een lagere rente vast te zetten. Doorgaans brengt de bank hiervoor boeterente in rekening. Die boeterente moest tot voor kort vaak in één keer betaald worden, maar tegenwoordig bieden steeds meer banken ‘rentemiddeling’ aan. Dat houdt in dat de in rekening te brengen boeterente wordt ‘uitgesmeerd’ over de nieuwe rentevaste periode. De boeterente wordt dan door middel van een opslag verdisconteerd in de nieuwe lagere hypotheekrente.

Boeterente in verband met het oversluiten van een eigenwoningschuld en die in één keer wordt betaald, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als ‘kosten van geldleningen’. De vraag was of dat ook onverkort zou gelden bij rentemiddeling. Dit omdat leningen vanaf 1 januari 2013, waarvoor de fiscale aflossingseis geldt, alleen aan die eis kunnen voldoen als het reguliere rentepercentage wordt gehanteerd. Bovendien wordt bij rentemiddeling door de bank vaak een opslag berekend voor bijvoorbeeld het risico van vroegtijdig volledig aflossen van de eigenwoningschuld bij verkoop. En die opslag is niet aftrekbaar omdat die niet is aan te merken als rente van schulden of kosten van geldleningen.
Daarom heeft de Staatssecretaris van Financiën onlangs goedgekeurd dat boeterente niet wordt aangemerkt als kosten van geldleningen maar als rente van schulden. Boeterente is dan aftrekbaar als rente van schulden en wordt ook voor de beoordeling van de fiscale aflossingseis aangemerkt als rente. Als de bank daarbij nog andere opslagen hiervoor in rekening brengt zijn die ook aftrekbaar mits het totaal daarvan verwaarloosbaar is, ofwel niet meer dan 0,2% bedraagt.

Opvallend is dat de goedkeuring ook terugwerkende kracht heeft gekregen. Als de definitieve aanslag al vast staat, kan de belastingplichtige een verzoek om ambtshalve vermindering doen als er minder dan vijf jaren zijn verlopen na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft.

Belang voor de praktijk

Heeft u de afgelopen jaren boeterente door middel van rentemiddeling betaald? Heeft u deze niet in aftrek gebracht en is de aanslag inkomstenbelasting inmiddels definitief? Neem dan contact met ons op. Mogelijk komt u alsnog in aanmerking voor een ambtshalve vermindering.

Auteur

Joyce Bertens

Aftrekbaarheid boeterente op eigenwoningschuld iets verruimd

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.