Belasting besparen met ‘boxhoppen’

Actualiteit | 4 november 2015

– Taxnews 1534 –

De vaste (forfaitaire) heffing van inkomstenbelasting in box 3 is veel in het nieuws (zie o.a. ons Taxnews 1514). Veel weerstand is er tegen het heffen van 30% inkomstenbelasting over een verondersteld rendement op beleggingen van 4%, ongeacht welk rendement werkelijk is behaald. Bij laagrenderende beleggingen, c.q. spaartegoeden, kan het effectieve belastingtarief in box 3 zelfs oplopen tot boven de 100%! Vanwege alle kritiek is in het Belastingplan 2016 een wijziging van box 3 met ingang van 1 januari 2017 voorgesteld. De vormgeving is echter dusdanig dat iemand met een belastbaar vermogen van meer dan € 300.000 er behoorlijk op achteruit gaat. Hierna bespreken wij enkele mogelijkheden om de heffing in box 3 te verminderen.

De heffing in box 3 van 1,2% (30% x 4%) vindt plaats over het saldo van bezittingen en schulden met als peildatum 1 januari van elk jaar. Het saldo kan worden verlaagd door voor de komende peildatum de bezittingen in box 3 te verminderen. Dat kan eenvoudig door middel van het doen van schenkingen, maar dat levert mogelijk verschuldigdheid van schenkbelasting op. Wanneer dat ongewenst is, kan overwogen worden of er in box 3 laagrenderende bezittingen zijn, die wellicht kunnen worden overgeheveld naar box 1 of box 2. Zo kan spaargeld naar box 1 worden gebracht door het te gebruiken voor een verbouwing van de eigen woning of voor aflossing van de hypotheekschuld op die woning. Overheveling van vermogen naar box 2 kan gerealiseerd worden door het onder te brengen in een al dan niet bestaande (eigen) BV of in een zogenoemd ‘Open Fonds voor Gemene Rekening’ (OFGR). Deze mogelijkheden lichten we hierna beknopt nader toe.

Door laagrenderende beleggingen vlak vóór de peildatum van 1 januari als eigen vermogen (agio) te storten in een BV is hierover geen box 3 heffing verschuldigd in het jaar daarna. Als vervolgens de beleggingen na 1 januari van het daaropvolgend jaar weer uit de BV naar privé worden gehaald, wordt in totaal over twee jaar heffing in box 3 voorkomen. Dit noemen we ook wel ‘box hoppen’. Weliswaar wordt de BV gedurende één jaar vennootschapsbelasting verschuldigd over de werkelijke rendementen, maar dat wordt in ruime mate goedgemaakt door de box 3 besparing. Om een indicatie te geven: Bij beleggingen van € 500.000 en een werkelijk rendement van 1,5% kan het netto belastingvoordeel al oplopen tot ruim € 10.000.

Het is vaak ook mogelijk om spaargeld of beleggingen in een zogenoemd ‘Open Fonds voor Gemene Rekening’ te storten in plaats van in een besloten vennootschap. Een OFGR is net als een BV belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, maar biedt diverse voordelen. Zo geldt voor een OFGR bijvoorbeeld geen jaarrekeningverplichting en/of publicatieplicht.

Belang voor de praktijk

Box-hoppen is met name interessant voor laag renderend vermogen als spaartegoeden, defensieve beleggingsportefeuilles en eventueel ook vastgoed. U kunt met box hoppen aanzienlijke belastingbesparingen bereiken. Gezien de deadline van 1 januari a.s. is het zaak om de mogelijkheid van box-hoppen met een OFGR, of het onderbrengen van vermogen in een BV, op korte termijn te onderzoeken. Onze adviseurs zijn u daarbij graag van dienst.

Auteur

Belasting besparen met ‘boxhoppen’

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.