Belastingtelefoon zit ernaast, wat zijn de gevolgen?

Actualiteit | 7 december 2021

Tijdens de aangifteperiode doen met name particulieren massaal een beroep op de Belastingtelefoon. Wanneer kunt u zich beroepen op de voorlichting of adviezen van de betreffende ambtenaar als deze fout blijken te zijn?

Reiskosten aftrekbaar?

In een zaak die speelde voor het gerechtshof in Den Bosch, had een belastingplichtige de zakelijke kilometers die hij maakte voor zijn baas afgetrokken tegen € 0,19/km. Wettelijk is dit niet toegestaan, maar de Belastingtelefoon had hem hierover fout voorgelicht.

Inspecteur bestrijdt fout niet

Dat de Belastingtelefoon kennelijk een fout had gemaakt, stond voor het gerechtshof niet ter discussie. Wel de vraag welke gevolgen dit moest hebben. Volgens de inspecteur was er sprake van voorlichting waaraan men geen rechten kan ontlenen. De belastingplichtige zag dit anders.

Niet gebonden, tenzij

Het gerechtshof stelde dat de fiscus in beginsel niet gebonden is aan een uitlating van de Belastingtelefoon. Deze moet immers zijn voorlichtende taak zo onbelemmerd mogelijk kunnen uitoefenen. Dit is alleen bij uitzondering anders.

Wanneer wel gebonden?

Het gerechtshof stelde dat de fiscus wel aan het standpunt van de Belastingtelefoon gebonden is als om te beginnen niet zonder meer duidelijk is dat de betreffende informatie niet juist is. Bovendien moet de belastingplichtige schade hebben opgelopen door de foutieve informatie. En die schade mag niet beperkt zijn tot de te betalen belasting.

Leaseauto of niet?

In de betreffende zaak was niet zonder meer duidelijk dat de verschafte info onjuist was. Ook had de belastingplichtige door de foutieve voorlichting schade geleden. Hij had van zijn werkgever immers de beschikking over een leaseauto kunnen krijgen. Hiervan had hij afgezien toen hem via de Belastingtelefoon duidelijk werd dat hij bij gebruik van eigen vervoer € 0,19/km in aftrek op zijn inkomen kon brengen. Omdat hij dus zijn eigen auto had aangehouden voor het werk, had hij een andere auto aangeschaft voor zijn partner.

Aftrek blijft in stand

Nu er sprake was van een fout die voor deze belastingplichtige niet direct duidelijk was geweest én er sprake was van geleden schade, bleef de aftrek in stand. Dit dus ondanks het feit dat voor de aftrek geen wettelijke grondslag bestaat.

Auteur

Marc Derks

Belastingtelefoon zit ernaast, wat zijn de gevolgen?

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.