Belastingvrij schenken woning in 2017 € 100.000

Actualiteit | 19 mei 2016

Vanaf volgend jaar wordt de vrijstelling in de schenkbelasting ten aanzien van de eigen woning verruimd. De verruiming betreft schenkingen die bestemd zijn om te worden aangewend voor de aankoop of verbouwing van een woning, of die bedoeld zijn om een bestaande hypotheek mee af te lossen.

De vrijstelling gaat € 100.000 bedragen en wordt vanaf 2017 structureel. Bovendien kan de vrijstelling in drie opeenvolgende jaren worden benut. Daarnaast vervalt de eis dat het een schenking moet zijn tussen ouder en kind. Is in het verleden al gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling voor een schenking ten behoeve van de eigen woning, dan mag nog voor het resterende deel belastingvrij worden geschonken. Er blijft wel vereist dat de ontvangende partij tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn.

Schenking aan kinderen

De maatregel maakt het nog aantrekkelijker om bijvoorbeeld aan uw kinderen bij leven een schenking te doen. Banken zijn tegenwoordig een stuk minder toeschietelijk voor wat betreft het verstrekken van een hypotheek, zeker als het gaat om jongeren die onvoldoende zekerheid kunnen bieden. Een betaalbare woning komt dan eerder binnen handbereik als een deel van de koopsom kan worden betaald via een door schenking verkregen bedrag.

Rente op spaarrekening

De maatregel is ook voor de schenker interessanter dan in het verleden, nu de te ontvangen rente op spaarrekeningen vaak een stuk minder is dan de veronderstelde opbrengst in box 3. Hier wordt immers uitgegaan van een rendement van 4% dat tegen 30% wordt belast. Uw vermogen neemt door de schenking af, dus u bespaart jaarlijks de heffing in box 3 voor zover deze hoger ligt dan uw rendement. Daarentegen wordt er bij de ontvanger niets belast, omdat de som wordt aangewend voor de aankoop van of aflossing op een eigen woning.

Houdt u er bovendien rekening mee dat de heffing in box 3 in 2017 wordt herzien en stijgt voor zover u over een groter vermogen beschikt. Vermogens boven € 1.000.000 worden naar verwachting zelfs belast tegen een verondersteld rendement van 5,5%.

De maatregel wordt in 2020 geëvalueerd. Dit betekent dat de maatregel naar alle waarschijnlijkheid tot die tijd wel zal blijven bestaan. Overweegt u een belastingvrije schenking ten behoeve van een eigen woning, neemt u dan contact op met ons.

Bron: SRA

Auteur

Joyce Bertens

Belastingvrij schenken woning in 2017 € 100.000

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.