Bent u als werkgever door de Belastingdienst ingedeeld in de juiste sector?

Taxnews | 29 maart 2017

Onlangs heeft de Belastingdienst na een WOB verzoek documenten gepubliceerd met gedetailleerde informatie over de sector indeling van werkgevers. Uit deze stukken blijkt dat de sector waarin de Belastingdienst een werkgever indeelt, niet altijd de meest logische is. Daarnaast blijkt dat voor bepaalde branches de regels voor de sectorindeling de afgelopen jaren te zijn gewijzigd.

Het bedrijfsleven is, op basis van maatschappelijke functie en werkzaamheden ingedeeld in bijna 70 sectoren. Uitgangspunt is dat werkgevers met gelijke werkzaamheden bij dezelfde sector zijn aangesloten. Elke sector bestaat uit één of meer bedrijfs- of beroepstakken of gedeelten daarvan en kent zijn eigen premiepercentages. Die premies variëren van 0,24% tot maximaal 17,83% van het premieloon. Het belang van de juiste sectorindeling kan dus erg groot zijn!

Na aanmelding bij de Kamer van Koophandel, geeft de Belastingdienst een beschikking af waarmee de betreffende sectorindeling wordt vastgesteld. Als de werkzaamheden bij verschillende sectoren horen, wordt de werkgever aangesloten bij de sector van de werkzaamheden waarvoor het hoogste premieloon betaald wordt. Werkgevers die met andere werkgevers een economische of organisatorische eenheid vormen, kunnen verzoeken om een zogenoemde ‘groepsaansluiting’. Indeling vindt dan plaats bij de sector waaronder het grootste deel van het totale premieloon van de aangesloten werkgevers valt. Dat kan voordeel opleveren. Ook kan op verzoek een zogenoemde ‘gesplitste’ aansluiting plaatsvinden bij meer dan één sector als dat voordeliger is.

Uitzendondernemingen hebben een eigen sector. Wezenlijk kenmerk van uitzending is het uitzendbeding op grond waarvan de opdrachtgever en de werknemer per direct de relatie kunnen opzeggen. Maar als een uitzendonderneming of een ‘payroll-bedrijf’ werknemers ter beschikking stelt zonder zo’n uitzendbeding, moet gekeken moet worden naar de aard van de werkzaamheden, die de werknemers verrichten. Als die werkzaamheden voor meer dan 50% van het totale premieplichtig loon op jaarbasis aan één sector kunnen worden toegerekend, wordt de uitzender of payroller bij deze sector aangesloten. Dat is vaak voordeliger. Dit geldt dus ook in de situatie dat een BV in een groep alle in die groep werkzame personen in dienst heeft en ter beschikking stelt aan de verschillende onderdelen van de groep.

Als er een structurele wijziging plaatsvindt in de activiteiten moet dit gemeld worden bij de Belastingdienst en een nieuwe beschikking worden aangevraagd. Van die meldplicht blijkt niet iedereen op de hoogte te zijn. Het is hierbij ook van belang om bij de Kamer van Koophandel de omschrijving van de activiteiten zorgvuldig op te geven en ook actueel te houden.

Belang voor de praktijk
Het kan gebeuren dat de sector indeling na verloop van tijd niet meer past bij de huidige werkzaamheden. Het is daarom goed om regelmatig na te gaan of u nog bent ingedeeld in de juiste sector. Daarmee kunt u voorkomen dat u met vervelende naheffingen geconfronteerd wordt. Maar misschien betaalt u wel teveel premie of kunt u premie besparen door te verzoeken om een gesplitste of een groepsaansluiting. Onze adviseurs helpen u graag bij het in kaart brengen van de mogelijkheden.

Auteur

Bent u als werkgever door de Belastingdienst ingedeeld in de juiste sector?

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.