Bijbetalingsverplichting voor werkgevers bij waardeoverdracht

Actualiteit | 12 februari 2016

Als een werknemer uit dienst gaat, dan heeft hij het wettelijke recht om zijn pensioen te laten overdragen naar zijn nieuwe pensioenuitvoerder. Dit wordt in vaktermen waardeoverdracht genoemd.

Werknemers die vóór 1 januari 2015 bij u in dienst zijn getreden en gebruik willen maken van het wettelijke recht op waardeoverdracht moeten dit doen binnen zes maanden vanaf het moment dat pensioen wordt verworven. Door een wetswijziging is met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 deze termijn van zes maanden komen te vervallen.

Wettelijke recht van waardeoverdracht

Bij wisseling van dienstbetrekking na 31 december 2014 kan een ex-werknemer voor het pensioen dat is opgebouwd vóór en vanaf 1 januari 2015 tot in lengte van dagen aanspraak blijven maken op het wettelijke recht van waardeoverdracht. Wat betekent dat voor u als ex-werkgever?

Dat zou kunnen betekenen dat u bijvoorbeeld 20 jaar na een uitdiensttreding alsnog geconfronteerd wordt met een bijbetalingsverplichting. Het is wel afhankelijk van het soort pensioenregeling en wie de pensioenuitvoerder is; een verzekeringsmaatschappij of een bedrijfstakpensioenfonds.

Omdat een bijbetalingsverplichting werkgevers in de financiële problemen kan brengen, zijn er wel voorwaarden gesteld.

Voorwaarden waardeoverdracht

Mocht een ex-werknemer gebruik willen maken van het wettelijke recht op waardeoverdracht, dan hoeft u als werkgever hieraan niet mee te werken wanneer de bijbetaling hoger is dan 10% van de overdrachtswaarde én meer bedraagt dan € 15.000. Deze voorwaarden zijn cumulatief en gelden inmiddels voor alle werkgevers.

Dat betekent dat wanneer de bijbetaling weliswaar € 20.000 is, maar wel lager dan 10% van de overdrachtswaarde, er toch bijbetaald zal moeten worden.

Benieuwd of het zwaard van Damocles boven uw hoofd hangt, en zo ja wat de mogelijkheden zijn om dit financiële risico te tackelen, neem dan gerust contact met ons op.

Auteur

Bijbetalingsverplichting voor werkgevers bij waardeoverdracht

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.