BMKB-regeling verlengd

Actualiteit | 20 juni 2022

De Borgstellingsregeling MKB-kredieten (BMKB-regeling) is verlengd tot 1 juli 2023. Uit een evaluatie is namelijk gebleken dat deze regeling doelmatig en doeltreffend is.

Overheid staat borg

Via de BMKB-regeling staat de overheid borg voor een deel van een lening die een mkb-ondernemer afsluit bij een financiële instelling. Daardoor wordt eerder krediet verstrekt wanneer een ondernemer over onvoldoende onderpand beschikt.

Omvang borg

In de BMKB-regeling staat de overheid borg voor 90% van het borgstellingskrediet van maximaal € 1,5 miljoen. Het aandeel van het borgstellingskrediet in het totale krediet is afhankelijk van de bedrijfssoort.

Drie bedrijfssoorten

Er zijn drie bedrijfssoorten voor het borgstellingskrediet te onderscheiden. Voor starters is het aandeel borgstellingskrediet maximaal driekwart met een maximum van € 200.000. Voor innovatieve bedrijven is het aandeel tweederde, terwijl in reguliere gevallen het aandeel borgstellingskrediet de helft bedraagt. De kredietverstrekker moet dus zelf altijd een deel van het krediet verstrekken.

Tip!
Vanwege de coronacrisis is de omvang van het maximale borgstellingskrediet in de reguliere BMKB-regeling, dus de derde groep uit de vorige alinea, tijdelijk verhoogd. Het aandeel borgstellingskrediet bedraagt tot die tijd maximaal driekwart in plaats van de helft. Deze tijdelijke uitbreiding loopt tot 1 juli 2022.

Hefboomwerking

De BMKB-regeling heeft als belangrijk voordeel de grote hefboomwerking. De uitkering aan schades is namelijk vele malen lager dan het totaalbedrag waarvoor borg wordt gestaan. De BMKB heeft daarom een duidelijke meerwaarde boven een subsidie.

Provisie

Ondernemers die van de regeling gebruikmaken, betalen eenmalig een provisie. De provisie loopt op naarmate de looptijd van het krediet toeneemt en loopt uiteen van 3,9 tot 5,85%.

Auteur

Kees Visser

BMKB-regeling verlengd

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.