Box 3-heffing leidt bij onteigening wel tot een buitensporige last

Alert

Hoewel de Hoge Raad al een aantal keer heeft beslist dat de methodiek van de vermogensrendementsheffing door de fiscale beugel kan, kan in individuele gevallen deze box 3-heffing tot een onaanvaardbare buitensporige last leiden. Dit blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De belastingplichtige bezat op 1 januari 2013 een effectenportefeuille bestaande uit beursgenoteerde aandelen. In de loop van januari 2013 verkocht hij deze aandelen en op 31 januari 2013 kocht hij aandelen in een beursgenoteerde vennootschap terug. Maar de Minister van Financiën heeft op 1 februari 2013 alle aandelen in die vennootschap onteigend zonder dat er een schadeloosstelling zou plaatsvinden. In de aangifte inkomstenbelasting 2013 heeft de belastingplichtige de waarde van de effectenportefeuille per 1 januari 2013 buiten aanmerking gelaten. De inspecteur heeft dit gecorrigeerd waardoor belastingplichtige niet meer in aanmerking kwam voor huurtoeslag over 2013 en hij de reeds ontvangen huurtoeslag moest terugbetalen. Het gerechtshof is van mening dat in dit concrete geval de belastingheffing niet in een redelijke verhouding staat tot het met deze heffing nagestreefde legitieme doel. Door de onteigening heeft de Staat bij de belastingplichtige de kans ontnomen om hierover rendement te behalen. Door de heffing op basis van een forfaitair rendement op niet bestaand vermogen, wordt zijn inkomen lager dan de armoedegrens. De belasting vormt daarmee voor belanghebbende een individuele en buitensporige last en is daarmee in strijd met artikel 1 EP. Het hof past daarom de regels voor 2013, conform de stelling van belanghebbende tijdsevenredig toe.

Auteur

Box 3-heffing leidt bij onteigening wel tot een buitensporige last

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.