BTW-aftrek mogelijk bij leegstaand pand

Actualiteit | 2 december 2016

-Taxnews 1632-

Met enige regelmaat wordt de vraag gesteld of aftrek van btw op bijvoorbeeld verbouwingskosten mogelijk is als een pand leeg staat. De Hoge Raad heeft zich in 2014 over deze vraag gebogen en concludeerde destijds dat de aftrek van btw tijdens leegstand alleen mogelijk is als de belastingplichtige zich heeft voorgenomen het pand voor btw-belaste prestaties te gaan gebruiken. In de praktijk, met name door de Belastingdienst is deze uitspraak zo uitgelegd dat een belastingplichtige daarbij aan moest tonen dat hij voornemens was om het pand voor btw-belaste prestaties te gebruiken. Bijvoorbeeld de wijze waarop het pand door een makelaar werd aangeboden, kon hierbij een objectieve indicator zijn. Maar volgens Rechtbank Gelderland is die uitleg onjuist.

Rechtbank Gelderland heeft namelijk recent geoordeeld dat  aftrek van btw bij leegstand het uitgangspunt vormt. Het is aan de Belastingdienst om het voorgenomen gebruik voor vrijgestelde of niet-economische prestatie aan te tonen, voordat de btw-aftrek kan worden geweigerd.

De casus waarover de rechter zich onlangs heeft gebogen betrof een situatie waarin een belastingplichtige  drie panden btw-belast verhuurde. Deze panden stonden op de nominatie om te worden verkocht. Vlak voor de verkoop heeft de belastingplichtige een oude leegstaande villa aangekocht. Deze oude villa wordt gerestaureerd en alle btw op de renovatiekosten wordt in aftrek gebracht. De villa staat na de restauratie nog geruime tijd leeg. De Belastingdienst was het niet eens met de aftrek van btw op de renovatiekosten en corrigeerde de aangifte.

De Rechtbank leidt echter uit het arrest van de Hoge Raad uit 2014 af dat bij leegstand het uitgangspunt is dat sprake is van voorgenomen gebruik voor btw-belaste handelingen, tenzij vast staat dat geen btw-belast gebruik wordt beoogd. En het is volgens de Rechtbank dan ook aan de Belastingdienst om dat laatste aannemelijk te maken, als zij de aftrek wil corrigeren. Deze uitleg lijkt haaks te staan op huidige handelwijze in de praktijk dat een belastingplichtige het voorgenomen btw-belaste gebruik moet aantonen.

Belang voor de praktijk

De Rechtbank Gelderland biedt de praktijk een belangrijke handreiking door de bewijslast voor het inperken van de btw-aftrek bij leegstand bij de Belastingdienst te leggen. De Belastingdienst is hierdoor niet meteen helemaal kansloos , maar zal wel veel meer moeite moeten doen om de btw-aftrek bij leegstand te kunnen weigeren. Heeft u vragen over de aftrek van btw bij leegstand, neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs.

Auteur

Joyce Bertens

BTW-aftrek mogelijk bij leegstaand pand

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.