De BV in vanuit een eenmanszaak of VOF?

Actualiteit | 13 september 2016

-Taxnews 1627 –

Ondernemers die hun onderneming willen omzetten in een BV vanwege de risico’s die men in privé loopt of de (te) hoge belastingdruk op de bedrijfsresultaten, kunnen dat doen met terugwerkende kracht naar 1 januari 2016. Dat kan volgens de Hoge Raad ook ingeval sprake is van een onverwacht forse winst in het lopende jaar. Daarmee kan direct een aanzienlijk fiscaal voordeel worden bereikt. Wel is actie geboden want het uiterste moment daarvoor is vrijdag 30 september aanstaande.

Wanneer een onderneming wordt omgezet naar de BV-vorm, kan de inbreng van activa en passiva fiscaal op twee manieren gebeuren: ruisend of geruisloos. Bij ruisende inbreng wordt fiscaal gezien de onderneming gestaakt en wordt inkomstenbelasting verschuldigd over de in de onderneming aanwezige stille reserves en goodwill. De opgerichte BV neemt dan alle ingebrachte activa en passiva op haar balans op tegen de werkelijke waarde en schrijft daarop af ten laste van de winst. Bij een geruisloze inbreng wordt nog niet afgerekend met de Belastingdienst, maar gaat de BV verder met de boekwaarden van de ingebrachte activa van de onderneming. Daardoor schuift de belastingclaim op de goodwill en stille reserves door naar de BV.

Op grond van de fiscale regels kan zo’n geruisloze omzetting nog plaatsvinden met terugwerkende kracht naar 1 januari 2016. Het voornemen tot geruisloze inbreng moet dan wel tijdig kenbaar gemaakt worden met een zogenoemde voorovereenkomst of intentieverklaring. Deze moet uiterlijk op 30 september 2016, samen met een speciaal geleideformulier aangetekend worden verstuurd naar de Belastingdienst. Daarna is er dan gelegenheid tot 31 maart 2017 om de BV daadwerkelijk op te richten en de onderneming in te brengen.

Terugwerkende is alleen niet mogelijk als daarmee een incidenteel fiscaal voordeel mee wordt behaald. De Hoge Raad heeft onlangs echter beslist dat men hieronder niet het tariefverschil tussen de inkomsten- en vennootschapsbelasting verstaat. In de betreffende casus had een ondernemer een eenmalige bate van één miljoen dollar ontvangen, die belast zou worden met maximaal 47% inkomstenbelasting. Om dit te voorkomen richtte hij met terugwerkende kracht een BV op zodat de bate in de BV met slechts 25% vennootschapsbelasting werd belast. De inspecteur vond dat er sprake was van een incidenteel voordeel, maar de Hoge Raad oordeelde dat het verschil in IB en VPB tarief een structureel voordeel veroorzaakte en stond daarom de terugwerkende kracht bij deze oprichting toch toe.

Belang voor de praktijk

Wanneer u plannen heeft om de BV in te gaan of als u dit jaar een eenmalige hoge winst heeft gerealiseerd, is ons advies om in ieder geval voor 1 oktober een voorovereenkomst bij de Belastingdienst te laten registreren. Deze registratie verplicht u verder tot niets, maar u kunt dan desgewenst in elk geval gebruik maken van de terugwerkende kracht. Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van een BV voor uw situatie? Neem dan contact op met één van onze belastingadviseurs.

 

Auteur

Joyce Bertens

De BV in vanuit een eenmanszaak of VOF?

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.