Collectieve zorgverzekering? Geen premiekorting meer

Actualiteit | 11 juli 2022

Vanaf 1 januari 2023 krijgen werknemers geen premiekorting meer bij een collectieve zorgverzekering. Een overgangsregeling is niet van toepassing. Wat is de reden en wat is er eventueel nog wel mogelijk?

Collectiviteitskorting heeft nadelen

U kunt als werkgever afspraken maken met een zorgverzekeraar over een zorgverzekering voor uw werknemers. Werknemers die meedoen, krijgen korting op de verzekeringspremie.

In theorie kunnen op deze manier zorgkosten bespaard worden door aanvullende afspraken met de zorgverzekeraar en behandelaars. Nu is gebleken dat dat in de praktijk niet zo werkt. Om de collectieve korting voor werknemers te kunnen bekostigen, worden premies verhoogd door zorgverzekeraars, ook voor verzekerden die niet meedoen aan de collectieve regeling. Om dit nadelige effect te beperken is vanaf 1 januari 2020 het maximale kortingspercentage verlaagd van 10% naar 5%. Dat heeft niet voor verbetering gezorgd. Een ander nadelig effect van de collectiviteitskorting is dat de markt erg onoverzichtelijk is geworden door de vele duizenden collectiviteiten.

Tweede en Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel

Het kabinet heeft besloten de collectiviteitskorting helemaal te schrappen. Beide Kamers zijn daarmee akkoord gegaan. Werknemers krijgen per 1 januari 2023 geen premiekorting meer. Mogelijk moet u hiervoor de afspraken met zorgverzekeraars aanpassen. Er is geen overgangsregeling.

Wel korting op eigen risico en aanvullende verzekering

U kunt vanaf 1 januari 2023 nog wel een collectieve zorgverzekering afspreken en daarbij zorginhoudelijke afspraken maken over verzuimreductie, re-integratie en duurzame inzetbaarheid. Ook blijft een collectiviteitskorting op een aanvullende verzekering mogelijk. Een korting op het vrijwillig eigen risico behoort ook nog tot de mogelijkheden. U mag dus nog steeds financieel bijdragen aan de zorgpremie van uw werknemers, maar een premiekorting is niet meer mogelijk.

Auteur

Anne-Marie Dijkhorst

Collectieve zorgverzekering? Geen premiekorting meer

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.