Conclusie advocaat-generaal over aftrek renteswap eigen woning

Alert

Al eerder berichtten wij over lopende procedures die gaan over de vraag of de bedragen die zijn betaald op een renteswap aftrekbaar zijn als kosten van een eigen woning. Hierover zijn verschillende uitspraken gedaan door de lagere rechters. Recent is hierover een conclusie verschenen van de adviseur van de Hoge Raad, advocaat-generaal (A-G) Wattel. Hij is van mening dat het voor de renteswap betaalde bedrag gewoon aftrekbaar is als eigen woning rente als: – de renteswap en de geldlening zodanig samenhangen dat zij economisch als één geheel kunnen worden beschouwd, en – partijen met de swap een vaste rente op de eigenwoninglening hebben willen bewerkstelligen.

Interessant is nog de overweging ten overvloede van de A-G. Hij merkt op dat een swapcontract ook voortijdig kan worden beëindigd. Bij een gestegen marktrente ontvangt de belastingplichtige dan een bedrag van de bank die overeenkomt met het renteverschil over de toekomstige periode. Een dergelijke vergoeding zou volgens de A-G zijn belast als negatieve aftrekbare rente. Andersom geldt dan dat bij een gedaalde marktrente de aan de bank betaalde afkoopsom in aftrek kan worden gebracht (in één keer als reële boeterente of anders getemporiseerd als vooruitbetaalde toekomstige rente). We zijn benieuwd of de Hoge Raad het advies van de A-G overneemt en zich ook zal uitlaten over de opmerking ten overvloede van de A-G.

Auteur

Joyce Bertens

Conclusie advocaat-generaal over aftrek renteswap eigen woning

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.