Corona-crisis | Welke steun is er voor de dga?

Actualiteit | 9 april 2020

Ga terug naar de overzichtspagina Nieuws rondom de corona-crisis

Het kabinet komt door het coronavirus getroffen bedrijven met talloze maatregelen tegemoet in de kosten. Welke zijn ook op de dga van toepassing?

Wie is dga?

Nederland telt zo’n 200.000 directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s). Een duidelijke omschrijving wie DGA is en wie niet, bestaat niet. Er zijn namelijk meerdere wetten waarin de DGA voorkomt, maar in elke wet wordt een andere definitie gehanteerd. In elk geval geldt dat de DGA zichzelf een loon van minimaal €46.000 per jaar moet uitkeren. Een DGA is niet automatisch verzekerd voor de werknemersverzekeringen als:

  • hij/zij op de aandeelhoudersvergadering 50 procent of meer van de stemmen kan uitbrengen;
  • 2/3 of meer van de aandelen in zijn/haar handen of die van familieleden (tot en met de derde graad) zijn;
  • hij/zij niet tegen zijn/haar wil ontslagen kan worden.

In de praktijk is de DGA alleen automatisch verzekerd als hij/zij een minderheidsbelang heeft en ontslagen kan worden.

NOW

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) biedt werkgevers een tegemoetkoming tot maximaal 90% van de loonkosten. Het salaris van de dga behoort hier alleen toe als de dga verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Houd er verder rekening mee dat ook voor u als dga het maximumloon waarvoor een tegemoetkoming kan worden verkregen, bepaald is op € 9.538 per maand. Op deze pagina van het UWV kan een aanvraag voor de NOW worden ingediend.

Tozo

Zelfstandige ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis kunnen via hun gemeente ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Het inkomen wordt dan aangevuld tot aan het bestaansminimum. Voor gehuwden is dit € 1.653,65 per maand.

Ondernemers moeten, om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook als dga moet u minimaal 1.225 uren in het bedrijf werkzaam zijn. Onduidelijkheid is er over de eis dat de dga (alleen of met andere in de bv werkzame directeuren) ten minste 50% van de aandelen moet bezitten. De Kamer van Koophandel heeft alles over TOZO netjes op een rij gezet.

TOGS

Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, zoals de horeca, kunnen een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto. Het gaat hier om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend als het Noodloket. Bedrijven moeten voldoet aan verschillende voorwaarden, zoals een juiste SBI-code. De regeling staat daarmee dus ook open voor bv’s die aan de voorwaarden voldoen. Op deze website ziet u welke sectoren voor de TOGS in aanmerking komen. Met uw KVK-nummer checkt u meteen of u onder deze regeling valt.

Gebruikelijk loon dga

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van uw bv, kunt u als dga gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Het gebruikelijk loon is € 3833 per maand. U kunt vanwege de coronacrisis het gebruikelijk loon achteraf bepalen, aangezien de gevolgen van de crisis dan duidelijker zijn. U mag al genoten loon niet met terugwerkende kracht verlagen.

Fiscale maatregelen

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden, dus ook voor die van de dga. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De Belastingdienst berekent belastingrente als u bijvoorbeeld te laat bent met het doen van uw aangifte. De Belastingdienst heeft alle vormen van uitstel op een rij gezet.

Vragen / hulp nodig?

Wij van Horlings staan voor u klaar. Neem contact op met uw vaste contactpersoon binnen Horlings. U kunt ook contact opnemen met de Horlings corona helpdesk:

Anne-Marie Dijkhorst (voor arbeidsrechtelijke zaken)
adijkhorst@horlings.nl

Joshua Jung (voor fiscale zaken)
jjung@horlings.nl

Auteur

Anne-Marie Dijkhorst

Corona-crisis | Welke steun is er voor de dga?

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.