DGA pensioen in eigen beheer: Is er licht aan het einde van de tunnel?

Actualiteit | 5 april 2016

– Taxnews 1610 –

Er bestaat al jaren het voornemen om de mogelijkheden voor pensioen in eigen beheer voor directeur grootaandeelhouders (DGA’s) drastisch aan te passen.
Woensdag 16 maart jl. heeft Staatssecretaris Wiebes een nieuw verslag uitgebracht, waarin hij zijn plannen nader heeft uitgewerkt. In december 2015 opperde hij al twee oplossingsrichtingen te weten het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer met een ‘fiscaalvriendelijke’ afkoopvariant en het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB). De afkoopvariant wordt nu ruimer dan eerst was voorgesteld. De korting gaat omhoog en naast een afkoopfaciliteit krijgen DGA’s een alternatief in de vorm van een spaarvariant bij uitfasering.

Bij uitfaseren van het eigenbeheer pensioen eindigt de mogelijkheid van het in de BV opbouwen van een oudedagsvoorziening. Het reeds opgebouwde pensioen wordt zonder afrekenen afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde. Vervolgens kan de pensioenverplichting ‘fiscaalvriendelijk’ worden afgekocht tegen deze fiscale waarde. Daarvoor komt een eenmalige afkoopfaciliteit die inhoudt dat het pensioen in eigen beheer in 2017 kan worden afgekocht tegen 70% van de fiscale waarde. Dat was in december nog 80% van de fiscale waarde. De afkoop is belast met loon- en inkomstenbelasting naar het progressieve tarief, maar er wordt geen 20% revisierente verschuldigd.

Voor de DGA die niet wil of kan afkopen, biedt de staatssecretaris een alternatief: de spaarvariant bij uitfasering. Ook hier geldt dat de pensioenverplichting eerst wordt afgestempeld van de commerciële waarde naar de fiscale balanswaarde. Vervolgens kan deze waarde zonder loonheffing en vennootschapsbelasting worden omgezet in een oudedagsspaarverplichting. Na omzetting is er geen verdere opbouw mogelijk, de OSEB groeit alleen aan met rente. Belastingheffing over de oudedagsspaarverplichting vindt pas plaats in de uitkeringsfase. Op het moment dat de DGA de pensioengerechtigde leeftijd bereikt kan het gespaarde bedrag in de vorm van gelijkmatige uitkeringen gedurende een periode van 20 jaar belast worden uitgekeerd. Op dat moment afstorten in een verzekerde of bancaire lijfrente is ook mogelijk. Nieuwe gevallen kunnen niet sparen in de OSEB.

Belang voor de praktijk

Naar onze mening komt de Staatssecretaris nu eindelijk met een reëel en werkbaar voorstel. Het verslag sluit ook aan bij ons commentaar op de eerdere brieven van Wiebes. Aandachtspunt blijft wel, dat de partner van de DGA moet instemmen met een eventuele afkoop of met omzetten van de voorziening in de OSEB. Hiervoor biedt de Staatssecretaris geen oplossing. Verder zal elke DGA zijn of haar oudedagsvoorziening opnieuw moeten gaan inrichten. Het (verder) opbouwen van een voorziening in eigen beheer zal namelijk niet meer mogelijk zijn. Neem contact op met onze adviseurs als u meer wilt weten hierover. In dit kader zullen wij u overigens ook actief benaderen en adviseren over uw situatie zodra de regeling definitief is.

Auteur

Joyce Bertens

DGA pensioen in eigen beheer: Is er licht aan het einde van de tunnel?

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.