DGA pensioen: licht aan het einde van de tunnel?

Actualiteit | 16 maart 2016

Er bestaat al jaren het voornemen om het pensioen in eigen beheer voor DGA’s drastisch aan te passen. Op woensdag 16 maart heeft Staatssecretaris Wiebes een nieuw verslag uitgebracht, waarin hij zijn plannen weer nader heeft uitgewerkt.

Concreet komt hij met de volgende voorstellen:

  • Er komt een afkoopmogelijkheid. In 2017 mag het pensioen in eigen beheer worden afgekocht tegen 70% van de fiscale waarde. De afkoop is belast met loon- en inkomstenbelasting naar het progressieve tarief;
  • Is afkoop niet wenselijk of mogelijk, dan mag de pensioenverplichting in eigen beheer worden ingevaren in een voorziening Oudedagssparen Eigen Beheer (OSEB);
  • De OSEB is een soort stamrecht. Jaarlijks rent de voorziening op. Op pensioendatum wordt de OSEB in 20 jaren in gelijke delen uitgekeerd. Afstorten in een verzekerde of bancaire lijfrente is ook mogelijk;
  • Doteren aan de OSEB is niet mogelijk. De OSEB groeit enkel aan met een rente;
  • Nieuwe gevallen kunnen niet sparen in de OSEB.

Naar onze mening komt de Staatssecretaris nu eindelijk met een reëel en werkbaar voorstel. Het verslag sluit ook aan bij ons commentaar op de eerdere brieven van Wiebes.

Aandachtspunt blijft wel, dat de partner van de DGA moet instemmen met een eventuele afkoop of met het invaren in de OSEB. Hiervoor biedt de Staatssecretaris geen oplossing.

Verder zal elke DGA zijn of haar oudedagsvoorziening opnieuw moeten gaan inrichten. Het (verder) opbouwen van een voorziening in eigen beheer zal namelijk niet meer mogelijk zijn.

Woensdag 23 maart worden de voorstellen van Wiebes behandeld in de Tweede Kamer. De beoogde invoeringsdatum van de nieuwe wetgeving is nog steeds 1 januari 2017. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Auteur

DGA pensioen: licht aan het einde van de tunnel?

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.