Donatie aan lokale sportclub of goed doel?

Actualiteit | 2 november 2020

Wilt u als particulier een bepaald goed doel een financiële steun in de rug geven? Dan kunt u onder voorwaarden uw donatie fiscaal aftrekken. Waar moet uw gift dan aan voldoen?

Wie komen in aanmerking?

1. Gift aan ANBI’s

Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar, waarbij het kan gaan om een gewone gift en om een periodieke gift. Voor een periodieke gift geldt geen minimum of maximum, voor een gewone gift wel. Die is aftrekbaar met een minimum van € 60 en 1% van uw inkomen. Alleen het meerdere is aftrekbaar. Maximaal is 10% van het inkomen aftrekbaar als gift.

Op de site van de Belastingdienst kunt u checken of een instelling een ANBI is. Bij de aangifte volgend jaar moet u de ANBI aankruisen. Staat de ANBI er niet tussen, dan is de betreffende organisatie fiscaal geen ANBI en heeft u geen recht op aftrek.

Let op!
Het gaat om uw inkomen minus aftrekposten in box 1, 2 en 3.

Tip!
Een gift aan een culturele ANBI mag u bij het berekenen van de aftrek met 25% verhogen, maar maximaal met € 1.250.

Niet meer contant!

U moet giften schriftelijk kunnen aantonen. Contante giften, ook als u deze kunt bewijzen bijvoorbeeld met een factuur, zijn niet meer aftrekbaar.

2. Giften aan een vereniging

Giften aan een vereniging zijn alleen aftrekbaar als het periodieke giften betreft. Naast bovengenoemde voorwaarden gelden er drie voorwaarden ten aanzien van de vereniging zelf:

  • de vereniging heeft minstens 25 leden,
  • de vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid. Dit betekent dat de vereniging via een notaris is opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel én
  • de vereniging maakt geen winst en hoeft dus geen aangifte vennootschapsbelasting te doen.

Wanneer is een gift periodiek?

Een periodieke gift is niet beperkt qua minimum of maximum, maar kent wel meer voorwaarden. Zo moet u een dergelijke gift schriftelijk vastleggen, maar dit hoeft niet via een notaris.

Tip!
Een voorbeeld van een dergelijk contract kunt u downloaden vanaf de site van de Belastingdienst.

Naast het feit dat u de gift schriftelijk moet vastleggen gelden er nog een aantal andere voorwaarden voor een periodieke gift:

  • u geeft jaarlijks hetzelfde bedrag,
  • u geeft minimaal gedurende vijf jaren
  • de gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.

Heeft u vragen over de giftenaftrek, neem dan contact met ons op.

 

Contact met Horlings over donatie

[vfb id=25]

Auteur

Marc Derks

Donatie aan lokale sportclub of goed doel?

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.