Eigenrisicodrager WGA of ZW? Uiterlijk 1 oktober wijzigen!

Actualiteit | 13 september 2021

Wat is eigenrisicodragerschap?

Voor de kosten van arbeidsongeschiktheid van werknemers vallen werkgevers doorgaans onder de publieke verzekering van het UWV. Het gaat hier om regelingen voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). Als werkgever draagt u daarvoor WGA- en ZW-premies af. Deze regelingen zijn onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Wanneer u eigenrisicodrager bent voor één van deze regelingen, betaalt u de gedifferentieerde premies werknemersverzekeringen (of een deel ervan) voor de betreffende regeling niet. U betaalt dan alleen de basispremie.

Risico WGA of ZW

Is het risico dat uw (ex-)werknemer een beroep moet doen op een WGA- of ZW-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager te worden. Wordt uw (ex-)werknemer echter ziek, dan moet u de uitkering en (re-integratie)kosten zelf betalen. Bovendien bent u dan verantwoordelijk voor de begeleiding bij re-integratie (bij eigenrisicodragerschap voor de WGA).

Na tien jaar neemt het UWV bij eigenrisicodragerschap WGA de betaling van de uitkering over. Ook wordt het UWV vanaf dat moment verantwoordelijk voor de re-integratie. Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent u maximaal twee jaar verantwoordelijk voor betaling van de Ziektewetuitkering, de verzuimregistratie en -begeleiding. U kunt zich voor deze risico’s verzekeren bij verschillende verzekeraars.

Twee maal per jaar wijzigingen doorgeven

Twee keer per jaar kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Dat kan op 1 januari en op 1 juli. Het eigenrisicodragerschap opzeggen kan dan ook. De aanvraag moet 13 weken van tevoren bij de Belastingdienst ingediend worden. Wilt u per 1 januari 2022 de wijziging in laten gaan, dan moet u dat dus vóór 2 oktober doorgeven.

Let op!
Bij de aanvraag voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA moet een garantieverklaring meegestuurd worden van uw bank of verzekeraar. Hiervoor is een modelgarantieverklaring beschikbaar op de site van de Belastingdienst en op de site van het UWV. Kiest u ervoor eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden dan heeft u een artsenverklaring nodig.

Plannen voor hogere terugkeerpremie

Er zijn op dit moment plannen om werkgevers die eigenrisicodrager voor de Ziektewet zijn en die op of na 1 januari 2022 terug willen keren naar de publieke Ziektewetverzekering een hogere terugkeerpremie te laten betalen. De hogere premie zou dan met ingang van 1 januari 2023 moeten gaan gelden. Een conceptbesluit hiervoor ligt ter advisering bij de Raad van State.

Auteur

Marc Derks

Eigenrisicodrager WGA of ZW? Uiterlijk 1 oktober wijzigen!

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.