Elektronische uitspraak op bezwaar toelaatbaar na digitale ontvangst bezwaarschrift

Alert

Rechtbank Zeeland-West Brabant heeft beslist dat een heffingsambtenaar via de elektronische brievenbus met een belastingplichtige mag corresponderen, mits maar duidelijk is dat een belastingplichtige op dat e-mailadres voldoende bereikbaar is. In dit geval ging het om een belastingplichtige die zowel per post als e-mail zijn bezwaarschrift aan de heffingsambtenaar had toegezonden. In het ongemotiveerde bezwaarschrift verzoekt belastingplichtige om toezending van een aantal zaakstukken. De heffingsambtenaar stuurt deze stukken vervolgens per e-mail aan belastingplichtige, met het verzoek om binnen 3 weken de gronden van het bezwaar kenbaar te maken. Omdat belastingplichtige hier niet op reageert, stuurt de heffingsambtenaar één maand later, wederom per e-mail, een rappel aan de belastingplichtige. Omdat belastingplichtige hier niet op reageert, verklaart de heffingsambtenaar het bezwaar niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van de gronden. De belastingplichtige gaat hiertegen in beroep, maar de Rechtbank concludeert dat de heffingsambtenaar mocht aannemen dat de belastingplichtige per e-mail voldoende bereikbaar was, aangezien de belastingplichtige zijn bezwaarschrift ook per e-mail heeft ingediend. Het bezwaar is dus terecht niet-ontvankelijk verklaard!

Belang voor de praktijk
Digitale communicatie met de Belastingdienst heeft veel voordelen, maar kan ook een nadeel betekenen. Dit noopt om, zeker bij een officiële procedure, alle email correspondentie goed bij te houden.

Auteur

Joyce Bertens

Elektronische uitspraak op bezwaar toelaatbaar na digitale ontvangst bezwaarschrift

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.