Fiscus maakt spelregels schuldsanering bekend

Actualiteit | 30 september 2020

Ondernemers met financiële problemen zijn nogal eens gedwongen hun toevlucht te nemen tot schuldsanering. De Belastingdienst heeft onlangs bekend gemaakt onder welke voorwaarden de instantie hieraan meewerkt.

Schuldsanering

Voor hulp bij uw schulden kunt u zich melden bij de gemeente die de schuldsanering uitvoert. U kunt daar terecht voor een advies of een aanvraag voor schuldbemiddeling of schuldsanering. Bij een minnelijk traject probeert de gemeente de schulden te regelen met alle schuldeisers. Als de schuldeisers niet willen meewerken, kan een ondernemer een beroep doen op het wettelijke traject via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP).

Let op!
De fiscus gaat bijna nooit akkoord met kwijtschelding van de schuld of een deel van de schuld als andere crediteuren wel zijn betaald. Verder wil de fiscus een akkoord zien over de gemaakte afspraken met andere schuldeisers.

Voorwaarden

De fiscus werkt alleen mee als er geen goede mogelijkheid is derden aansprakelijk te stellen en alle gestelde zekerheden zijn geïnd. Eventuele belastingteruggaven worden eerst verrekend met belastingaanslagen. Ook mag het ontstaan van de belastingschuld niet veroorzaakt zijn door verwijtbaar handelen van de ondernemer.

Levensvatbaar

Een onderneming moet bovendien na een sanering levensvatbaar zijn. Daartoe moet een prognose voor de komende één tot twee jaar worden verstrekt.

Voorkeursrol fiscus

Bij een sanering dient de Belastingdienst het dubbele percentage te ontvangen ten opzichte van de andere concurrente crediteuren, anders werkt de Belastingdienst niet mee. Daarnaast dienen aanslagen BPM en MRB sowieso voor 100% te worden voldaan.

Hoogte belastingschuld staat vast

De hoogte van de belastingschuld dient ook vast te staan. Dit betekent onder meer dat het boekenonderzoek afgerond moet zijn.

Checklist

De fiscus heeft alle voorwaarden samengevat in een zogenaamde checklist, waar de ambtenaren zich bij de uitvoering van de schuldsanering aan dienen te houden.

Heeft u vragen over de rol van de fiscus bij schuldsanering, neem dan contact met ons op.

 

Contact met Horlings over schuldsanering

[vfb id=25]

Auteur

Alex Berkhout

Fiscus maakt spelregels schuldsanering bekend

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.