Fiscus mag flitsfoto’s niet gebruiken bij controle privé gebruik auto

Actualiteit | 28 februari 2017

De Belastingdienst gebruikt al geruime tijd gegevens van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) om werknemers te controleren die in een auto van hun werkgever rijden en over een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ beschikken. Er vindt bij deze werknemers geen bijtelling plaats bij het loon voor het privé gebruik van de auto. Maar vaak blijken er hiaten te zitten in de rittenadministratie van zo’n werknemer en dan legt de inspecteur aan de werkgever naheffingsaanslagen loonheffingen op met verzuimboetes.

In een procedure bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant werd gesteld dat het gebruik van (foto)camerabeelden van het KLPD in strijd is met de privacy wetgeving en dan met name de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Rechtbank verklaarde het beroep van echter ongegrond, waarop hoger beroep werd aangetekend. Hof ‘s-Hertogenbosch was wel van mening dat met het gebruik van de politiefoto’s door de Belastingdienst in beginsel een inmenging in het privé leven plaatsvond. Maar het Hof vond dat deze inbreuk geoorloofd is omdat deze noodzakelijk is in het belang van het economische welzijn van het land.

De Hoge Raad stelt voorop dat inmenging in het privéleven alleen is toegestaan als deze berust op een wettelijk voorschrift waaruit de burger kan opmaken welke op zijn privéleven betrekking hebbende gegevens kunnen worden verzameld en vastgelegd. Ook moet duidelijk zijn onder welke voorwaarden die gegevens met dat doel kunnen worden bewerkt, bewaard en gebruikt. Volgens de Hoge Raad beschikt de belastinginspecteur, zonder de daarvoor vereiste wettelijke grondslag over de, met politiecamera’s verzamelde gegevens. Dit vormt een systematische inbreuk op artikel 8 EVRM.

De Hoge Raad beslist dat het gebruik van foto’s van politiecamera’s boven snelwegen voor controle privégebruik van zakelijke auto’s een ongeoorloofde inbreuk vormt op het recht van privacy. De foto’s kunnen daarom niet worden gebruikt om naheffingsaanslagen op te baseren.

Belang voor de praktijk
Deze uitspraak is van belang voor vele werkgevers en werknemers. Heeft u naheffingsaanslag gekregen in verband met privé gebruik auto van één van uw werknemers op grond van camerabeelden. Teken dan op tijd bezwaar aan hiertegen met dit arrest in de hand. Onze adviseurs helpen u graag hierbij.

Auteur

Joyce Bertens

Fiscus mag flitsfoto’s niet gebruiken bij controle privé gebruik auto

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.