Gebruikelijk loon dga dit jaar weer hoger

Actualiteit | 17 januari 2022

Ook dit jaar wordt het zogenaamde gebruikelijk loon van een dga verhoogd. Het loon dat een dga jaarlijks verplicht uit de bv ten minste op moet nemen, stijgt van € 47.000 naar € 48.000.

Werkelijk gebruikelijk loon

Een gebruikelijk loon van € 48.000 is echter lang niet altijd voldoende. Het gebruikelijk loon dient namelijk te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 48.000.

Let op! Alleen als het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan € 48.000 is, wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag. U moet dit dan wel aantonen.

Ook lager gebruikelijk loon onder bijzondere omstandigheden

Een lager gebruikelijk loon is onder bepaalde bijzondere omstandigheden ook mogelijk. Het gaat dan om bv’s die voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2022 als starter worden aangemerkt, overige startende bv’s die het gebruikelijk loon niet kunnen betalen en om verlieslijdende bv’s. Hiervoor gelden wel aanvullende voorwaarden.

Corona

Voor de jaren 2020 en 2021 was bepaald dat ook bv’s die getroffen werden door de coronacrisis het gebruikelijk loon lager konden vaststellen. Het is nog onduidelijk of deze maatregel ook voor 2022 zal gelden.

Heeft u vragen over het vaststellen van de hoogte van het gebruikelijk loon, neem dan contact met ons op.

Auteur

Gebruikelijk loon dga dit jaar weer hoger

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.