Geen afroommethode als vergelijkbare dienstbetrekking beschikbaar is!

Actualiteit | 8 juli 2016

-Taxnews 1619-

De wetgever wil niet dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geen of te weinig salaris uit zijn vennootschap opneemt. Er moet sprake zijn van een zakelijk salaris. Daarom schrijft de fiscale wet voor dat bij een DGA een gebruikelijk loon in aanmerking wordt genomen (de ‘gebruikelijkloonregeling’). Dit komt er veelal op neer dat het genoten loon niet lager mag zijn dan 75% van het loon dat gebruikelijk is bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking van werknemer, die géén aandeelhouder is. Als dit wel het geval is, wordt het tekort als fictief loon in aanmerking genomen en belast.

De Belastingdienst gaf veelal de voorkeur aan de zogenoemde ‘afroommethode’ bij het bepalen van een gebruikelijk loon boven de hiervoor vermelde ‘vergelijkingsmethode’. Vooral bij vrije beroepsbeoefenaren en DGA’s die werkzaam zijn via een eigen management-BV. Dat gaf al snel een hoger gebruikelijk loon als uitkomst. De afroommethode is jaren geleden ook door de Hoge Raad goedgekeurd als methode om het gebruikelijk loon te benaderen in situaties waarin de opbrengsten van de vennootschap geheel of nagenoeg geheel voortvloeien uit de door de DGA verrichte werkzaamheden. Het gebruikelijk loon kan dan worden bepaald op basis van de opbrengsten van de BV, verminderd met de kosten (exclusief het loon van de DGA), lasten en afschrijvingen en verminderd met een winstopslag.

De Belastingdienst paste tot op heden deze methode ook toe ook in de situatie waarin sprake is van een werknemer die soortgelijke werkzaamheden als die van de DGA verricht en dus een ‘vergelijkingsloon’ voor handen is. De Belastingdienst was van mening dat hierin een keuze mogelijk was.

De Hoge Raad volgt het standpunt van de Belastingdienst echter niet. De gebruikelijkloonregeling is op de vergelijkingsmethode gebaseerd. Wanneer een vergelijkingsloon beschikbaar is, komt toepassing van de afroommethode niet aan de orde. De Hoge Raad spreekt daarmee ‘klare taal’. Helemaal nu de wetgever bij de totstandkoming van de wet meerdere malen heeft geroepen dat een vergelijkingsloon altijd wel is te vinden! De wet spreekt namelijk over de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’.

Belang voor de praktijk
De duidelijke beslissing van de Hoge Raad heeft tot gevolg dat het salaris van een DGA niet hoger hoeft te zijn dan 75% van het salaris van een werknemer in de meest vergelijk bare dienstbetrekking, waarbij het aandeelhouderschap geen rol speelt. De afroommethode kan dan niet worden toegepast.
Is de hoogte van het DGA salaris op dit moment onderwerp van discussie met de Belastingdienst dan kan het lonen om na te gaan of er een werknemer is, die vergelijkbare werkzaamheden verricht. Of wellicht wilt u weten wat uw gebruikelijk loon moet zijn bij het optimaliseren van uw fiscale positie. Onze adviseurs kunnen u hierbij van dienst zijn!

Auteur

Joyce Bertens

Geen afroommethode als vergelijkbare dienstbetrekking beschikbaar is!

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.