Géén herinvesteringsreserve leegstaand pand na herstructurering!

Actualiteit | 30 augustus 2016

-Taxnews 1624 –

Op 3 juni van dit jaar heeft de Hoge Raad een belangrijke en opvallende uitspraak gedaan over de toepassing van de herinvesteringsreserve op de boekwinst van een voormalig bedrijfspand. Dit bedrijfspand stond leeg in afwachting van een geschikt moment van verkoop. Tijdens de periode van leegstand en voorafgaand aan de verkoop van het pand vond een herstructurering plaats. Daarbij ontstond vanuit een eenmanszaak een holdingstructuur, waarbij het pand achterbleef in de holding. De casus was als volgt.

Een apotheker met een eenmanszaak investeert in 2006 in een huurpand. Vanaf 2007 wordt de onderneming vanuit het huurpand uitgeoefend. Het eigen (voormalige) bedrijfspand komt leeg te staan en staat te koop. Vervolgens wordt de onderneming – inclusief het eigen pand – ‘fiscaal geruisloos’ ingebracht in een besloten vennootschap (bv A). Onmiddellijk daarna brengt bv A de onderneming – exclusief het te koop staande pand – in een door haar opgerichte deelneming, bv B. Deze ‘doorinbreng’ vindt plaats via een bedrijfsfusie. In 2009 verkoopt bv A het eigen pand met een boekwinst van circa € 260.000. Hiervoor wil bv A een herinvesteringsreserve vormen.

Voor bedrijfsmiddelen geldt onder voorwaarden de mogelijkheid om directe belastingheffing over een gerealiseerde boekwinst te voorkomen door een herinvesteringsreserve te vormen. Deze herinvesteringsreserve kan dan op een vervangende investering in mindering worden gebracht. Een bedrijfsmiddel dat niet langer in gebruik is binnen de onderneming en bestemd is voor de verkoop blijft een bedrijfsmiddel. Hierdoor blijft ook een herinvesteringsreserve mogelijk. Maar wanneer een bedrijfsmiddel een nieuwe functie krijgt en wordt aangewend voor nieuwe activiteiten, waarbij het wordt bestemd voor verkoop, is niet langer sprake van een bedrijfsmiddel. En dan is een herinvesteringsreserve niet meer mogelijk. Ook niet voor het deel van de boekwinst dat betrekking heeft op de periode dat nog wel sprake was van een bedrijfsmiddel.

De inspecteur stond een herinvesteringsreserve in de onderhavige procedure niet toe. Hij was van mening dat door de bedrijfsfusie niet langer sprake was van een bedrijfsmiddel. Opvallend genoeg laat de Hoge Raad zich hier niet over uit. De rechter beslist dat een herinvesteringsreserve niet mogelijk is voor een te koop staand pand wanneer:

  1. De ondernemingsactiviteiten waarin het pand als bedrijfsmiddel fungeerde zijn beëindigd en
  2. het pand na de overdracht niet opnieuw een functie is gaan vervullen ten behoeve van eigen activiteiten.

Door de bedrijfsfusie waren de ondernemingsactiviteiten bij bv A geëindigd. Het te koop staande pand bleef ook na de bedrijfsfusie leeg staan. Hierdoor kon bv A voor de boekwinst géén herinvesteringsreserve vormen.

Wanneer bv A en bv B direct een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting zouden zijn aangegaan, zou het naar onze mening wel mogelijk moeten zijn geweest om een herinvesteringsreserve te vormen. De wijze van herstructurering kan dus verschil maken!

Belang voor de praktijk


Een overdracht of beëindiging van activiteiten kan ertoe leiden dat voor een te koop staand (voormalig) bedrijfsmiddel géén herinvesteringsreserve meer kan worden gevormd. De boekwinst bij verkoop is dan direct belast. Daarmee is duidelijk dat bij een herstructurering van activiteiten het uitkijken is met voormalige bedrijfsmiddelen die ongebruikt te koop staan. Zodra de band met de oorspronkelijke ondernemingsactiviteiten wordt verbroken, is een herinvesteringsreserve niet (langer) mogelijk.

Wilt u meer weten over de gevolgen van een herstructurering voor de toepassing van de herinvesteringsreserve op te koop staande bedrijfsmiddelen, dan kunt u contact opnemen met één van onze belastingadviseurs.

Auteur

Joyce Bertens

Géén herinvesteringsreserve leegstaand pand na herstructurering!

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.