Giften aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting? Jazeker!

Actualiteit | 23 november 2015

– Taxnews 1539 –

Onlangs heeft de Staatssecretaris van Financiën in een besluit een goedkeuring gegeven voor giften via de eigen BV. De goedkeuring ziet op giften die verband houden met de persoonlijke vrijgevigheid van de aandeelhouder en de vraag of deze in aanmerking kunnen komen voor aftrek bij de BV of thuishoren in de privé sfeer van de aandeelhouder. Daarbij is het onderscheid tussen zakelijke en onzakelijke giften van belang.

Zakelijke giften

Zakelijke giften zijn zonder beperking bij de BV aftrekbaar van de winst. Denk dan aan een gift in de vorm van reclame, sponsoring of donaties in natura of andere vorm die een positieve bijdrage levert aan de activiteiten van de BV en los staan van aandeelhouder zelf. In deze gevallen is van een gift in de zuivere betekenis eigenlijk geen sprake.

Onzakelijke giften

Onzakelijke giften zijn ingegeven door de persoonlijke charitatieve behoefte van de aandeelhouder. Het gaat dan veelal om een gift die zo hoog is, dat het niet aannemelijk is dat deze is gedaan in het (zakelijk) belang van de BV. Een dergelijke gift ligt in de persoonlijke sfeer en vormt in principe een belaste uitdeling door de BV aan de aandeelhouder en is daarom niet aftrekbaar bij de BV.

Goedkeuring

In het besluit is nu goedgekeurd dat ook onzakelijke giften onder voorwaarden in aftrek kunnen komen van de winst van de vennootschap. Er is dan geen sprake van een belaste uitdeling. De voorwaarde is dat de gift ten hoogste 50% van de winst bedraagt met een maximum van € 100.000 en wordt gegeven aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en/of SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Een gift aan een culturele instelling wordt daarbij nog eens verhoogd met 50% met een maximum van € 2.500. Hoewel het er niet met zoveel woorden staat vermeld, is de algemene opinie dat de goedkeuring ook geldt voor (het achterwege laten van) de dividendbelasting.

Los van aftrek in de vennootschapsbelasting blijft het voor de aandeelhouder mogelijk om bij een onzakelijke gift vanuit de vennootschap te kiezen voor giftenaftrek (voorafgegaan door een dividenduitkering) via de aangifte inkomstenbelasting.

Belang voor de praktijk

Vanaf de publicatiedatum van het besluit heeft de aandeelhouder dus een keuze bij de aftrek van een onzakelijke gift, hetzij via de vennootschapsbelasting hetzij via de inkomstenbelasting. Welke vorm van aftrek de voorkeur heeft, hangt af van de feitelijke omstandigheden. Onze adviseurs kunnen u adviseren bij het optimaliseren van de giftenaftrek.

Auteur

Joyce Bertens

Giften aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting? Jazeker!

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.