Haal tijdig pensioenkapitaal terug naar de bv

Actualiteit | 21 april 2016

-Taxnews 1611 –

In onze taxnews 1610 hebben wij u geïnformeerd over de verwachte wetswijziging van het pensioen in eigen beheer. Daarbij is een aantal oplossingen voor een pensioen in eigen beheer aangedragen. De nieuwe wetgeving zal evenwel ook gevolgen hebben voor verzekerde pensioenregelingen van de directeur-grootaandeelhouder (dga).

Menig dga heeft (een deel van) het benodigde pensioenkapitaal ondergebracht bij een verzekeraar en veelal haalt de dga het opgebouwde kapitaal bij het bereiken van de pensioenleeftijd terug naar de eigen bv. Deze mogelijkheid kan wel eens worden geblokkeerd met de voorgenomen wetswijziging. Voor de geboden oplossingen is namelijk vereist dat sprake is van een (fiscale) pensioenreserve in de eigen bv. Met de inwerkingtreding van de nieuwe pensioenwetgeving zal verdere pensioenopbouw in eigen beheer niet langer mogelijk zijn, waardoor ook het onderbrengen vanuit de verzekeraar naar de eigen bv kan zijn geblokkeerd.

Door het pensioenkapitaal echter tijdig naar de eigen bv te halen, gaat voor dit kapitaal ook de ‘fiscaal vriendelijke’ afkoopfaciliteit gelden en de mogelijkheid van het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB).

Let op

Het naar de eigen bv halen van pensioenkapitaal is alleen mogelijk indien en voor zover hierop de Pensioenwet niet van toepassing is.
Het (tijdig) naar de bv halen van het verzekerd kapitaal kan tevens voordelig zijn met het oog op de thans onaantrekkelijke tarieven van verzekeraars en het eventueel benutten van compensabele verliezen.

Belang voor de praktijk

Het is raadzaam om te inventariseren of, en in welke mate, een dga zijn pensioen elders heeft verzekerd. In voorkomende gevallen is tijdig handelen gewenst. Op het moment dat de wetgever geen ruimte meer biedt voor het starten, c.q. voortzetten, van het pensioen in eigen beheer is het wellicht niet langer mogelijk om een verzekerd pensioen naar de BV terug te halen. Met alle gevolgen van dien……

Onze adviseurs helpen u graag bij het inzichtelijk maken van de mogelijkheden.

Auteur

Haal tijdig pensioenkapitaal terug naar de bv

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.