Hof Den Bosch kan gebruik slogan door Belastingdienst niet verbieden

Alert

De heer X ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering (invaliditeitspensioen) van de NATO en stelt dat deze is vrijgesteld van inkomstenbelasting op basis van het Verdrag nopens de rechtspositie van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar internationale staf (hierna: het Verdrag). Hof Den Bosch wijst het beroep af onder verwijzing naar een oud arrest van de Hoge Raad uit 1976. Volgens de Hoge Raad laat het Verdrag niet toe een vrijstelling te verlenen voor het invaliditeitspensioen, genoten door een belanghebbende, die zijn functie niet meer vervult. Er is ook geen sprake van een schending van het gelijkheids- en het vertrouwensbeginsel, oordeelt het Hof.
X stelt ook dat de eigenwoningwaarde van zijn woning lager moet zijn dan de WOZ-waarde, maar krijgt ook op dit punt geen gelijk van het Hof. Op grond van artikel 3.112, lid 2, Wet IB 2001, is de eigenwoningwaarde immers de WOZ-waarde.
Ten slotte heeft X het Hof verzocht de Belastingdienst op te dragen de slogan ‘leuker kunnen wij het niet maken, wel gemakkelijker’ niet meer te gebruiken, totdat het onderhavige geschil naar tevredenheid van hem is opgelost. Tot dat moment is hij van mening recht te hebben op een betaling van € 550 per gebruik van deze slogan. Het Hof acht zich echter niet bevoegd hierover een uitspraak te doen. Daarvoor dient X zich tot de burgerlijke rechter te wenden.

Auteur

Joyce Bertens

Hof Den Bosch kan gebruik slogan door Belastingdienst niet verbieden

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.