Hoger loon voor dga vanaf 2023?

Actualiteit | 7 juni 2022

Een dga is verplicht een gebruikelijk loon uit de bv op te nemen. Hierbij geldt nu een zogeheten doelmatigheidsmarge van 25%, maar het plan is om deze marge vanaf 2023 te verlagen naar 15%. Wat betekent dit voor het gebruikelijk loon?

Berekening gebruikelijk loon 2022

Het gebruikelijk loon bedraagt in 2022 volgens de wet het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of
  • het loon van de meest verdienende werknemer van de bv, of
  • € 48.000.

Tip!
Onder bepaalde voorwaarden kan het gebruikelijk loon lager zijn. De bewijslast hiervan ligt wel bij u.

Doelmatigheidsmarge naar 15%

Als de doelmatigheidsmarge volgend jaar daalt van 25% naar 15%, betekent dit dat de eerste hiervoor genoemde vergelijkingscomponent dan 85% wordt in plaats van 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Hoger gebruikelijk loon

Vormt in 2022 de eerste vergelijkingscomponent het hoogste bedrag van de drie vergelijkingscomponenten of wordt deze vergelijkingscomponent het hoogste bedrag door de verhoging naar 85%? Dan zal het loon van de dga in 2023 waarschijnlijk stijgen.

Voorbeeld
Stel het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking bedraagt zowel in 2022 als in 2023
€ 100.000. Het loon van de meestverdienende werknemer is in die beide jaren € 80.000. Het gebruikelijk loon bedraagt in 2022 dan € 80.000
(€ 80.000 is hoger dan 75% van € 100.000 en hoger dan € 48.000). Vanaf 2023 bedraagt het gebruikelijk loon dan echter € 85.000 (85% van € 100.000).

Gebruikelijk loon blijft hetzelfde

De verlaging van de doelmatigheidsmarge zal niet in alle gevallen leiden tot een hoger gebruikelijk loon. Bedraagt bijvoorbeeld in het voorbeeld het loon van de meestverdienende werknemer
€ 90.000? Dan zal zowel in 2022 als vanaf 2023 het gebruikelijk loon € 90.000 bedragen.

Let op!
Het betreft nog slechts een plan dat eerst nog in een wetsvoorstel moet worden opgenomen. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer nog akkoord gaan. Wij volgen uiteraard voor u het nieuws en zullen u informeren als er meer bekend is.

Auteur

Marc Derks

Hoger loon voor dga vanaf 2023?

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.