Innovatiebox blijft voorlopig bereikbaar voor MKB

Actualiteit | 14 december 2015

– Taxnews 1541 –

De overheid biedt meerdere regelingen die speur- en ontwikkelingswerk fiscaal aantrekkelijk maken waaronder de WBSO en de Innovatiebox.
De WBSO biedt een afdrachtvermindering van loonbelasting met betrekking tot werknemers die zich met innovatie bezig houden. De innovatiebox verlaagt de af te dragen vennootschapsbelasting. Deze geldt dus voor bv’s en niet voor IB-ondernemers.

De reguliere innovatiebox

Door de innovatiebox wordt de winst die is behaald met de exploitatie van zelf ontwikkelde immateriële activa belast tegen 5% in plaats van 25%. Vereist is dat de immateriële activa zijn ontwikkeld met gebruikmaking van WBSO (of dat voor het betreffende immateriële activum een octrooi verkregen is). Indien de innovatiebox kan worden toegepast, wordt met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin de voorwaarden voor toepassing en de gevolgen voor meerdere jaren wordt vastgelegd. Dit geeft zekerheid.

De forfaitaire innovatiebox

Om het MKB meer te laten profiteren van de Innovatiebox werd in 2013 de forfaitaire innovatiebox ingevoerd. Kleinere bedrijven vinden het vaak lastig te bepalen welk deel van de winst is toe te schrijven is aan een innovatie. De forfaitaire box maakt het mogelijk om 25% van de winst forfaitair toe te rekenen. Er hoeft dan niet bepaald te worden in welke mate de innovatie daadwerkelijk aan de winst heeft bijgedragen. De kwalificerende winst mag maximaal €100.000,- bedragen. Dit betekent dat maximaal €25.000,- tegen 5% Vpb belast wordt (in plaats van de gebruikelijke 20% tot 25% onder het normale tarief). Voor dezelfde innovatie mag maximaal 3 jaar gebruik worden gemaakt van de forfaitaire innovatiebox.

De innovatiebox wordt beperkt onder druk van de OESO

De box wordt volgens de OESO onder de huidige regels te ruimhartig toegepast waardoor onder omstandigheden ook ontwikkelingen die in het buitenland hebben plaatsgevonden in Nederland tot een belastingverlaging kunnen leiden. De innovatiebox wordt daarom vanaf 2017 versoberd.

Vanaf 1 januari 2017 zal de innovatiebox (voor grote ondernemingen) alleen nog gelden voor winsten die voortkomen uit een octrooi of soortgelijke recht op bescherming van een innovatie (bijvoorbeeld kwekersrechten). De winst die ontstaat door de ontwikkeling van een nieuw productieproces of van nieuwe software komt daarmee niet meer in aanmerking.

Voor het MKB wordt echter een uitzondering gemaakt: ondernemingen met een groepsomzet tot maximaal € 50 mln wereldwijd en € 7,5 mln nationaal behouden toegang tot de innovatiebox op grond van de huidige regeling (winst uit een octrooi óf Speur en Ontwikkelingswerk waarvoor een WBSO verklaring is verkregen).

Momenteel kunnen nog afspraken worden gemaakt voor een periode van 3 jaar. Het is daarom verstandig nu te onderzoeken of u in aanmerking komt voor de innovatiebox. Onze adviseurs helpen u hier graag bij.

Auteur

Joyce Bertens

Innovatiebox blijft voorlopig bereikbaar voor MKB

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.