Innovatiebox wordt beperkt…

Actualiteit | 3 juni 2016

– Taxnews 1616 –

De innovatiebox wordt aangepast. Grote ondernemingen zullen vanaf 2017 minder eenvoudig in aanmerking komen voor de verlaagde belasting van 5% over winst uit innovaties.

Dit blijkt uit een aantal wijzigingen van de innovatiebox die staatssecretaris Wiebes heeft bekendgemaakt. De regeling wordt aangepast omdat er internationaal afspraken (in het kader van BEPS) zijn gemaakt die moeten voorkomen dat bedrijven octrooi- en innovatiebox regimes oneigenlijk gebruiken waardoor sprake kan zijn van schadelijke belastingconcurrentie. De wijzigingen staan in een consultatieversie van een nog in te dienen wetsvoorstel. Op dit moment kan iedereen nog wijzigingssuggesties doen. Het uiteindelijke wetsvoorstel kan daarom nog afwijken van deze versie, de aangekondigde wijzigingen kunnen echter al gevolgen hebben voor immateriële activa die na 30 juni a.s. in gebruik zullen worden genomen.

Geen verbredingen

Wiebes geeft toe dat de ruimte die de internationale afspraken bieden om de innovatiebox te “verbreden”, door Nederland niet volledig wordt benut. ‘Het volledig benutten van de ruimte van de gemaakte afspraken zou leiden tot een aanzienlijke budgettaire derving die niet ten goede komt aan het bevorderen van innovatie en het vestigingsklimaat voor innovatieve ondernemingen’, aldus Wiebes.’

Beperkingen van de innovatiebox

Wiebes voert vanwege voornoemde internationale afspraken daarentegen wel beperkingen voor toegang tot de innovatiebox in. De belangrijkste beperking is dat grotere bedrijven vanaf 1 januari 2017 een octrooi, kwekersrechten of ander juridisch bewijs moeten hebben van de exclusiviteit van de innovaties die zij in de box willen laten vallen. Een WBSO-verklaring alleen kan daarom niet langer resulteren in een entreeticket tot de box. Deze beperking geldt alleen voor grote bedrijven, te weten met een netto-omzet van meer dan € 250 miljoen per 5 jaar en een innovatieboxvoordeel van meer dan € 37,5 miljoen per 5 jaar. Kleinere bedrijven houden wel toegang tot de innovatiebox met een WBSO-verklaring. De internationale afspraken die zijn gemaakt, bieden weliswaar ruimte om de vereiste WBSO-verklaring te laten vervallen voor grote bedrijven maar dat doet het kabinet niet. In alle gevallen blijft de WBSO-verklaring dus noodzakelijk.

Daarnaast geldt voor alle bedrijven die de innovatiebox toepassen, dat de band met Nederland van invloed wordt op de omvang van het innovatieboxvoordeel. Als een deel van de innovatie-uitgaven verband houdt met uitbesteding van het speur- en ontwikkelingswerk aan een verbonden lichaam, blijft een even groot deel van de voordelen buiten de innovatiebox.


Belang voor de praktijk

Het voorstel is om de nieuwe regels vanaf 1 januari 2017 te laten gelden voor immateriële activa die na 30 juni 2016 worden voortgebracht. Voor immateriële activa die al voor die tijd in gebruik genomen zijn of worden, zal volgens het concept-wetsvoorstel een eerbiedigende werking gelden. Het kan daarom lonend zijn om lopende ontwikkelingen nog vóór eind juni in gereedheid te brengen! Uw adviseur kan u helpen bij de vraag of de innovatiebox ook voor u interessant is en kan uiteraard ook uw aanvraag voor de innovatiebox begeleiden.

Auteur

Joyce Bertens

Innovatiebox wordt beperkt…

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.