Jubelton herleeft: Schenking in 2016 verhoogt vrijstelling in 2017!

Actualiteit | 13 december 2016

– Taxnews 1633 –

Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning weer verhoogd naar € 100.000. Ook wel de jubelton genoemd. Omdat het een ‘eens in je leven’ vrijstelling betreft, wordt overgangsrecht ingevoerd voor situatie waarin al eerder een verhoogde schenkingsvrijstelling is gebruikt. Dat overgangsrecht is erg complex en leidt soms tot onverwachte uitkomsten. Het in 2017 vrij te stellen bedrag wordt in de meeste gevallen verlaagd door het overgangsrecht, in sommige gevallen zelfs tot nul. Maar vreemd genoeg kan, op grond van dat overgangsrecht, de vrijstelling in 2017 ook verhoogd worden, door nog in 2016 een schenking te doen.

Voor een schenking ten bate van de eigen woning geldt vanaf 2017 een eenmalige vrijstelling van maximaal € 100.000 mits, kort gezegd, de ontvanger van de schenking tussen 18 en 40 jaar oud is en het geld besteedt aan de eigen woning. Daaronder verstaan we de aankoop of het onderhoud van de woning, de afkoop van erfpacht of de aflossing van een eigenwoningschuld. Wordt niet aan die voorwaarden voldaan, dan bestaat er geen recht op de schenkingsvrijstelling.

In voorgaande jaren was er al een vergelijkbare vrijstelling die een aantal maal is verhoogd. Vóór 2010 was deze vrijstelling ongeveer de helft lager dan de huidige vrijstelling van € 53.016. Als vóór 2010 de vrijstelling voor eigen woning al is gebruikt, kan in de jaren daarna een beroep gedaan worden op een ‘aanvullende vrijstelling’. Die aanvullende vrijstelling bedroeg in 2016 € 27.570 en zorgt ervoor dat in totaal toch €53.016 vrijgesteld kan worden geschonken. Ook de aanvullende vrijstelling is eenmalig. Wie de aanvullende vrijstelling heeft gebruikt in de jaren tot en met 2014, kan in 2017 geen gebruik meer maken van de vrijstelling van €100.000. Ook als in 2014 het bedrag van een € 100.000 niet is vol gemaakt, hoe zuur dat ook is.

Alleen wanneer de aanvullende vrijstelling in het jaar 2015 of 2016 wel is benut, kan in 2017 of 2018 voor een bedrag van € 46.984 (€ 100.000 minus € 53.016) een beroep gedaan worden op de verhoogde vrijstelling. Een vrijgestelde schenking in 2016 van € 27.570 levert dus een totale nog te benutten vrijstelling op van maximaal € 74.554. Maar zelfs een kleine vrijgestelde ‘aanvullende schenking’ in 2016 zorgt al voor de extra vrijstelling van €46.984 in 2017 of 2018. Als tussen 2010 en 2016 geen beroep is gedaan op de aanvullende vrijstelling, dan wordt de aanvullende vrijstelling vanaf 2017 beperkt tot een bedrag van € 27.517. En dat is een aanzienlijk verschil!

Belang voor de praktijk
Op het eerste gezicht lijkt de verhoogde schenkingsvrijstelling eenvoudig uit te werken. Maar de toepassing ervan kent de nodige aandachtspunten en risico’s. Naast het ingewikkelde overgangsrecht geldt dit met name ook ten aanzien van de gevolgen voor erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Het is daarom verstandig om u vooraf te laten adviseren over de voor- en nadelen van het toepassen van deze schenkvrijstelling. Onze adviseurs kunnen u helpen om één en ander inzichtelijk te maken. Overleg daarom met uw adviseur over uw schenkingsplanning en beoordeel samen of het wellicht voordelig is om nog in 2016 iets te schenken.

Auteur

Joyce Bertens

Jubelton herleeft: Schenking in 2016 verhoogt vrijstelling in 2017!

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.