Onderwijs

Charles Rabe
crabe@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200
Cindy Rabe
cindyrabe@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

Het Nederlandse onderwijs is van hoog niveau. Dat is te danken aan een kwart miljoen leraren en docenten met de roeping om de volgende generatie op te leiden voor de toekomst. Een toekomst die zij zelf zullen vormgeven. Die volgende generatie lijkt telkens veelsoortiger. En de toekomst is altijd ongewis. Maar vlak voor de zomervakantie is er telkens weer de overwinning van een diploma of de overgang van honderdduizenden kinderen en leerlingen die onze toekomst zullen bouwen.

Behalve de energie van bevlogen leraren en docenten, investeert de Nederlandse overheid jaarlijks 40 miljard euro aan belastinginkomsten in het onderwijs. Zoveel gemeenschapsgeld en zo’n groot maatschappelijk belang, vraagt om grondige sturing en controle. Wat dat voor uw onderwijsinstelling betekent, daar weet u alles van. Maar wij van Horlings gelukkig ook, vanuit onze rol als onderwijsaccountants.

De dynamiek van het onderwijs

Maatschappelijke en politieke veranderingen, uitdagingen en ambitie, maken dat onderwijsinstellingen zich altijd in een dynamische omgeving bevinden. Huidige thema's zijn bijvoorbeeld decentralisatie, deregulering, passend onderwijs, de functiemix, bekostigingsvormen en goed onderwijsbestuur. Maar morgen kan dat natuurlijk weer anders zijn... De bijbehorende wet- en regelgeving verandert net zo snel als het onderwijsveld zelf aan veranderende omstandigheden onderhevig is. Zoals elk kind en elke leerling anders is, zo is elke onderwijsinstelling en de specifieke situatie waarin u zich bevindt ook anders. Maar als gespecialiseerde accountants kennen we bij Horlings wel degelijk de algemene consequenties en druk die al die veranderingen met zich meebrengen.

De Horlings-methode: planmatig, gestructureerd en doelgericht

Voor het onderwijs konden we daarom een specifieke, modelmatige aanpak ontwikkelen. Die Horlings-accountancymethode voor het onderwijs, helpt u en ons om gestructureerd om te gaan met de dynamiek en complexiteit van de sector en uw onderwijsinstelling. Volgens de Horlings-methode voor het onderwijs, werken we planmatig, gestructureerd en doelgericht met u samen. Zo vatten we de koe bij de horens. En zo houdt u greep op de zaak, maar heeft u ook de handen zo veel mogelijk vrij voor de kern van het beroep: het geven van het beste onderwijs aan een generatie die daar recht op heeft. Afhankelijk van uw situatie, werken onze onderwijsspecialisten daarbij samen met uw eigen medewerkers of van uw administratiekantoor.

Onze onderwijsaccountants

Vanuit ons kantoor in Amsterdam werkt een vast team onderwijsaccountants. Dit beschikt over alle actuele branchekennis en heeft ruime ervaring met het uitvoeren van controles in de onderwijsbranche, in zowel het primair onderwijs, als in het voortgezet onderwijs. Het hart van deze collega's ligt zowel bij hun accountancy-vak, als bij uw onderwijsberoep. Wij combineren deskundigheid dan ook graag en goed met efficiënte, korte lijnen met uw school of instelling.

Kleine teams van specialisten binnen een groot netwerk

Horlings wil ´Gedreven en Dichtbij´ zijn. Gedreven? We barsten van de ambitie. Zo werkt Horlings samen met Nexia Nederland en zijn we lid van Nexia International: een top 10-netwerk van internationale accountantsorganisaties. We kunnen gerust zeggen dat iedereen bij Horlings op een of andere manier studeert, naast haar of zijn werk. Daarnaast zijn we lid van de branchevereniging SRA, ook al om de kwaliteit hoog te houden. Dichtbij? Nexia Nederland heeft elf regiokantoren waar vanuit ons toegewijde onderwijsteam werkt. Wij wisselen voortdurend de laatste kennis en ervaring met elkaar uit, en houden elkaar graag scherp. Op die manier profiteert u van een compact, eigen klantteam dat dicht op uw onderwijsinstelling staat, maar dat wel de kennis en kwaliteit vertegenwoordigt van het grote, internationale kantoor dat we ook zijn.

Onderwijsdiensten

  • Controle: samen met uw administrateurs zorgen we voor de efficiënte, tijdige samenstelling en goedkeuring van de jaarrekening.
  • Goed Onderwijsbestuur: samen toetsen we de bekostiging van de jaarcijfers aan de wet- en regelgeving voor de onderwijssector. Zo voorkomen we restituties en boetes en bewaren we de goede naam en reputatie van uw onderwijsinstelling, uw leidinggevenden en bestuurders.
  • Subsidieverantwoording: we verzorgen de financiële verantwoording van projectsubsidies. Ook zo voorkomen we de verplichting tot terugstorting van subsidiegelden en bewaken we de naam en faam die uw onderwijsinstelling heeft opgebouwd.

Verder de diepte in?

Voor de onderwijsbranche hebben we twee specialistische websites ontwikkeld die in detail ingaan op vraagstukken die in de onderwijssector spelen.

We maken graag kennis!

Bent u bij uw onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en interne beheersing; de aanbestedingsprocedures; de functiemix; het risicomanagement; en het Goed Onderwijsbestuur? Neem dan contact op met ons gespecialiseerde onderwijsteam. We staan u graag bij - met raad en daad. Laten we kennis maken! Gedreven en dichtbij, dat zijn wij!

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.