Klijnsma geeft mensen met een beschikbare premiepensioen meer keuze

Actualiteit | 30 november 2015

Mensen die pensioen opbouwen via een beschikbare premieregeling moeten zelf een afweging kunnen maken tussen een vast of een flexibel pensioen. Staatssecretaris Klijnsma heeft daartoe het wetsvoorstel ‘Variabele pensioenuitkering’ ingediend bij de Tweede Kamer.

Ongeveer 1 miljoen mensen nemen deel aan een beschikbare premieregeling. Dit aantal neemt de laatste jaren snel toe. Op dit moment zijn deze mensen verplicht hun opgebouwde pensioenkapitaal op de pensioendatum om te zetten in een vast, gegarandeerd pensioen. De hoogte van dit pensioen wordt sterk bepaald door de rentestand op het moment van ingang. De historisch lage rente vertaalt zich op dit moment in zeer lage pensioenen.

Naar verwachting wordt het vanaf 1 juli 2016 mogelijk om uiterlijk op de pensioendatum te kiezen voor een vast pensioen, een variabel pensioen of een combinatie daarvan. In geval van een variabel pensioen wordt in eerste instantie slechts een deel van het pensioen kapitaal aangewend voor de aankoop van één of meerdere pensioenuitkeringen. Het restant van het kapitaal wordt belegd en pas op een later moment omgezet in een vervolguitkering.

De nieuwe keuzemogelijkheid stelt deelnemers in staat zelf een afweging te maken tussen de hoogte van het pensioen enerzijds en zekerheid ten aanzien van de uitkeringen anderzijds (laag gegarandeerd pensioen versus mogelijk hoger, maar onzeker pensioen).

Inspelen op de nieuwe regeling

Normaal gesproken moet de aankoop van het pensioen plaatsvinden binnen zes maanden na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Vooruitlopend op de nieuwe regeling bestaat voor mensen met een beschikbare premieregeling echter de mogelijkheid om de aankoop van hun pensioenuitkering uit te stellen tot uiterlijk 31 december 2016.

Let op

Uitstel van aankoop betekent ook dat het pensioen pas later ingaat. Fiscaal blijft dit zonder gevolgen, maar het betekent wel dat u gedurende die tijd (een deel van) uw pensioenuitkering mist. Dit zal dan vanuit eigen middelen of andere inkomstenbronnen moeten worden opgevangen.
Onze pensioenadviseurs kunnen u perfect helpen om uw oudedagsinkomen zo optimaal mogelijk in te kleden.

Auteur

Joyce Bertens

Klijnsma geeft mensen met een beschikbare premiepensioen meer keuze

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.