Leg alimentatieverplichtingen nauwkeurig vast

Actualiteit | 30 augustus 2022

Als echtgenoten uit elkaar gaan, bevat het echtscheidingsconvenant meestal ook een omschrijving van eventueel verschuldigde alimentatie voor de partner en/of de kinderen. Een zorgvuldige vastlegging hiervan is fiscaal van het grootste belang.

Kinderalimentatie = Partneralimentatie

In een zaak bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant waren de ex-echtelieden overeengekomen dat in 2017 en 2018 bedragen van
€ 15.000 respectievelijk € 12.000 zouden worden betaald aan kinderalimentatie. De man voor wiens rekening deze bedragen waren gekomen, wilde hiervan een deel aanmerken als partneralimentatie om deze in aftrek te kunnen brengen.

Overeenkomst doorslaggevend

De rechtbank stelde echter dat de tekst van de overeenkomst doorslaggevend was en liet de bedragen niet in aftrek toe. Kinderalimentatie is nu eenmaal, in tegenstelling tot partneralimentatie, niet aftrekbaar.

Anders bedoeld

Dat de afspraken eigenlijk anders bedoeld waren, mocht niet baten. Ook niet dat de betaalde bedragen dusdanig hoog waren, dat het er alle schijn van had dat ze niet alleen bedoeld waren voor onderhoud van het kind. Dat de bedragen vermoedelijk ook werden gebruikt voor het levensonderhoud van de ex-partner deed evenmin ter zake.

Fiscale gevolgen

De man voer ten slotte nog aan dat de bedragen erg hoog waren en dat hij bij het sluiten van het convenant geen rekening had gehouden met de fiscale gevolgen ervan. Ook dit kon de rechtbank echter niet op een ander standpunt brengen. De gecorrigeerde aanslagen bleven dan ook in stand.

Auteur

Marc Derks

Leg alimentatieverplichtingen nauwkeurig vast

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.