Let op aansprakelijkheid voor belastingschulden bij inlenen van personeel

Alert

Veel ondernemers lenen wel eens personeel in van andere ondernemers. Zoals bijvoorbeeld in piektijden tijdelijk personeel inhuren van een uitzendbureau of voor een grote klus van een collega aannemer. Zonder dat ze het vaak zelf weten, lopen deze ondernemers het risico dat ze aansprakelijk gesteld worden door de Belastingdienst voor bepaalde belastingschulden van het uitlenende bedrijf, als deze die, om welke reden dan ook, niet afdraagt. Deze zogenoemde inlenersaansprakelijkheid kan gaan om grote bedragen.

Wie is een inlener?

Een inlener is een ondernemer die een werknemer inhuurt van een andere ondernemer en die leiding geeft aan en/of toezicht houdt op de werkzaamheden van de ingeleende werknemer. De betreffende werknemer blijft in dienst van de andere ondernemer. De uitlener, de ondernemer die een werknemer uitleent aan een andere ondernemer kan ook een doorlener zijn. Een doorlener is een tussenpersoon bij inlenen van personeel. Hij leent personeel in van de uitlener en leent het uit aan de inlener.
De inlener kan door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld worden voor de loonheffingen en de omzetbelasting die de uitlener moet afdragen terzake van het ingeleende personeel. De Belastingdienst kan de inlener ook aansprakelijk stellen voor de invorderingsrente en kosten als deze te wijten zijn aan de inlener zelf. Daarnaast brengt de Belastingdienst invorderingsrente en kosten in rekening als de inlener zijn aansprakelijkheidsschuld te laat betaald. Al met al kunnen de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid zeer groot zijn.

Het risico op inlenersaansprakelijkheid kan beperkt worden door te controleren of de uitlener is ingeschreven in het register van de Stichting Normering Arbeid (www.normeringarbeid.nl) en vooraf te vragen naar een recente en originele verklaring betalingsgedrag van de uitlener. Ook dient een goede administratie bijgehouden te worden van de ingeleende werknemers. De inlener kan tenslotte de financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling beperken door het deel van het factuurbedrag dat is bestemd voor de loonheffingen en omzetbelasting (doorgaans 25%), te storten op een geblokkeerde zogenoemde g-rekening van de uitlener.

Belang voor de praktijk

Belangrijk is dat u zich als inlener van personeel bewust bent van dit aansprakelijkheidsrisico. Bovendien kunt u het risico zoveel mogelijk beperken zoals hierboven is beschreven. Onze adviseurs helpen u graag mee met het in kaart brengen van het risico om aansprakelijk gesteld te worden en met de te ondernemen acties om dit risico te minimaliseren. Bovendien kunnen wij u helpen in bezwaar te komen, wanneer u door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld bent.

Auteur

Let op aansprakelijkheid voor belastingschulden bij inlenen van personeel

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.