Maximaliseer voordeel KIA

Actualiteit | 15 november 2021

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA is met name bedoeld voor kleinschalige investeringen. Daarom krijgt u relatief minder KIA als uw investeringen oplopen. Tot een investeringsbedrag van € 59.170 bedraagt de KIA 28%. Tussen € 59.170 en € 109.574 krijgt u aan KIA een vast bedrag van € 16.568. Boven een investeringsbedrag van € 109.574 loopt de KIA langzaam af naar nihil bij een bedrag hoger dan € 328.721.

Let op!
De KIA is een extra aftrek op de winst, bovenop de normale afschrijving op het bedrijfsmiddel. Het voordeel is zowel in de inkomsten- als in de vennootschapsbelasting dus afhankelijk van de hoogte van het belastingtarief.

Plannen loont

De KIA heeft betrekking op uw jaarbedrag aan investeringen. Daarom loont het uw investeringen over het jaar te plannen. Heeft u bijvoorbeeld dit jaar tot nu toe € 50.000 geïnvesteerd en bent u van plan in december ook voor € 50.000 te investeren, dan krijgt u dit jaar in totaal € 16.568 aan KIA. Stelt u uw investering in december uit tot januari en investeert u verder in 2022 niet, dan investeert u dus zowel in 2021 als in 2022 voor € 50.000 en levert dit € 28.000 aan KIA op, ofwel € 11.432 meer.

Geringe investeringen samenvoegen

Bij geringe investeringen loont het juist om investeringen over meerdere jaren zo mogelijk samen te voegen. Investeert u bijvoorbeeld zowel dit jaar als volgend jaar voor € 1.500, dan krijgt u beide jaren geen KIA. Investeert u dit jaar € 3.000 en volgend jaar niets, dan bedraagt de KIA 28% x € 3.000 = € 840.

Plan ook uw desinvesteringen

Stoot u een bedrijfsmiddel af waarop u KIA heeft ontvangen toen u investeerde, dan moet u uw KIA over de verkoopprijs weer terugbetalen. Dit hoeft alleen als u het bedrijfsmiddel verkoopt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u investeerde, dus alle bedrijfsmiddelen die u vanaf 2017 heeft gekocht.

Tip!
Stel daarom de verkoop van een bedrijfsmiddel dat u in 2017 heeft gekocht zo mogelijk uit tot 2022.

Heeft u vragen over de KIA, neem dan contact met ons op.

Auteur

Marc Derks

Maximaliseer voordeel KIA

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.