Dien uiterlijk 31 maart mededeling realisatie WBSO 2022 in

Actualiteit | 21 maart 2023

Innovatieve ondernemers die de WBSO voor 2022 hebben aangevraagd en een S&O-verklaring hebben gekregen, moeten uiterlijk 31 maart 2023 de ‘mededeling van de realisatie’ indienen. U dient deze in via het aanvraagportaal op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers met personeel die speur- en ontwikkelingswerkzaamheden verrichten en in een tegemoetkoming voor de hiermee verband houdende overige kosten.

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die zelf minstens 500 uren aan S&O-werkzaamheden besteden, krijgen via de WBSO een vaste aftrek op de winst voor de uren én overige kosten samen.

Let op!
Starters hebben recht op een verhoogde aftrek.

Melding ondernemer met personeel

Ondernemers met personeel moeten het totaal aantal uren melden dat aan speur- en ontwikkelingswerkzaamheden is besteed. Ook als er geen uren zijn gemaakt, moet u dit doorgeven. Voor de overige kosten die hiermee samenhangen, kon u als ondernemer met personeel bij uw aanvraag kiezen voor een vast bedrag per uur (forfait). Heeft u dit niet gedaan, dan moet u nu ook de werkelijke kosten doorgeven.

Tip!
Als dga bent u ook een personeelslid van uw onderneming. Uw uren tellen dus ook mee als u speur- en ontwikkelingswerkzaamheden verricht.

Melding zelfstandig ondernemer zonder personeel

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die een vaste aftrek op de winst claimen, dus de WBSO hebben aangevraagd voor eigen gemaakte uren en kosten, hoeven alleen hun werkelijke uren te melden als ze in 2022 niet aan de minimale 500 uren aan speur- en ontwikkelingswerk zijn toegekomen.

Let op!
Als u gedurende uw WBSO-traject genoodzaakt bent om uw bedrijf te beëindigen, bent u verplicht om binnen één maand de gerealiseerde uren en eventuele kosten en uitgaven aan de RVO door te geven.

Boetes

Moet u een mededeling realisatie van uw WBSO indienen en doet u dit niet voor 1 april 2023, dan ontvangt u een boete. Via een herinnering krijgt u dan tevens de gelegenheid alsnog een mededeling in te dienen. Doet u dit dan niet, dan gaat de RVO ervan uit dat er geen speur- en ontwikkelingswerkzaamheden zijn verricht en moet u de volledig toegekende tegemoetkoming terugbetalen. Bovendien ontvangt u dan nogmaals een boete.

Auteur

Kees Visser

Dien uiterlijk 31 maart mededeling realisatie WBSO 2022 in

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.