Meerdere aanslagen rioolheffing voor één perceel soms in strijd met Grondwet

Taxnews | 21 oktober 2016

– Taxnews 1533 –

Ondanks dat het vaak niet om grote bedragen gaat, wordt toch regelmatig met succes geprocedeerd tegen aanslagen rioolheffing die door een gemeente zijn opgelegd. Doorgaans gaat het daarbij om zeer feitelijke kwesties die draaien om de vraag of een perceel is aangesloten op het gemeentelijk riool. Maar recent is door Hof Arnhem-Leeuwarden een interessante uitspraak gedaan over de gemeente Steenwijkerland, die meerdere aanslagen rioolheffing had opgelegd voor één perceel, waarop zich verschillende objecten bevonden.

Elke gemeente bepaalt zelf in een Verordening waarover rioolheffing wordt geheven. Dit kan dus per gemeente verschillen. De gemeente Steenwijkerland merkte in haar Verordening recreatiewoningen en/of stacaravans die bij dezelfde belastingplichtige in eigendom zijn aan als een recreatiesamenstel en dus als één object. Dit betekende dat het bedrag van de eigenarenbelasting rioolheffing nooit meer kon bedragen dan € 143,04, ongeacht het aantal stacaravans/recreatiewoningen dat tot het samenstel behoort.

Maar de gemeente betrok tegelijk andere percelen, waarop zich meerdere onroerende zaken bevinden, wel gesplitst per zaak in de bekostiging van de verwerking van afvalwater. Het Gerechtshof vond dat hier sprake was van ongelijke behandeling van gelijke gevallen, waarvoor geen goede rechtvaardiging bestaat. De handelwijze van de Gemeente was in strijd met art. 1 van de Grondwet en daarom vernietigde het Hof de aanslagen.

Belang voor de praktijk

Het is goed om na te gaan hoe dit in uw gemeente is geregeld. Mogelijk is in uw gemeente ook bepaald dat rioolheffing wordt geheven naar een vast bedrag per perceel en dat recreatieterreinen met woningen/caravans als één perceel worden beschouwd. Vergelijkbare gevallen, die als één geheel kunnen worden gezien, moeten dan ook gelijk worden behandeld. Dit betekent dat er ook maar eenmaal een aanslag rioolheffing kan worden opgelegd. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de situaties:

  • Loods met verschillende zelfstandige units
  • Verblijfsrecreatie met verschillende zaken op één terrein
  • Complex dat eigendom is van één verhuurder zoals bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie

Geldt een van deze situaties voor u, dan kunt u bezwaar maken tegen de aanslagen rioolheffing. Onze adviseurs zijn u hierbij graag van dienst.

Auteur

Meerdere aanslagen rioolheffing voor één perceel soms in strijd met Grondwet

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.