Meldplicht datalekken

Actualiteit | 24 januari 2016

Sinds 1 januari 2016 is een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wijziging verplicht organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (v/h College Bescherming Persoonsgegevens). In bepaalde gevallen dient de datalek ook gemeld te worden aan betrokkene van wie de gegevens zijn gelekt. De Autoriteit Persoonsgegevens is de overheidsinstantie die toeziet op een zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens.

De Autorisatie Persoonsgegevens spreekt van een datalek “als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens)”. Het gaat bij een datalek dus om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens. Voorbeelden: verlies of diefstal van USB sticks en mobiele apparatuur met persoonsgegevens of een inbraak door een hacker.

Vanaf 1 januari 2016 kan de Autoriteit persoonsgegevens voor overtreding uit de Wet bescherming persoonsgegevens boetes uitdelen. Afhankelijk van diverse factoren zal de Autoriteit Persoonsgegevens bepalen om direct over te gaan tot het bestraffen van de organisatie met een aanzienlijke boete. Naast een boete kan een datalek ook resulteren in schade voor de organisatie als gevolg van imagoschade.

HORLINGS IT-audit kan het risico verminderen

Organisaties vragen zich af wat de wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens concreet betekent. Hiervoor heeft de Autoriteit Persoonsgegevens beleidsregels opgesteld. De IT-auditors van HORLINGS beschikken over de kennis en ervaring om het risico dat de meldplicht datalekken met zich meebrengt voor organisaties te verminderen door:

  1. Het vertalen van de beleidsregels van de Autorisatiepersoonsgegevens naar concrete maatregelen;
  2. Het beoordelen van de getroffen maatregelen gericht op de bescherming van persoonsgegevens;
  3. Het beoordelen van de aanwezigheid van datalekken;
  4. Het adviseren over en beoordelen van verbetermaatregelen na geconstateerde datalekken.

Benieuwd naar wat onze IT-auditors concreet voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Robert Johan.

Auteur

Robert Johan

Meldplicht datalekken

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.