Omkering bewijslast wegens niet doen vereiste aangifte vereist voorafgaande aanmaning

Alert

Als iemand geen aangifte indient, kan de inspecteur een zogenoemde ambtshalve aanslag vaststellen. Hij mag daarbij uitgaan van een redelijke schatting van het belastbaar inkomen. De bewijslast wordt in zo’n geval omgekeerd en verzwaard, waardoor de belastingplichtige die het niet eens is met de aanslag moet bewijzen dat, en in hoeverre, de aanslag te hoog is. De Hoge Raad heeft onlangs verduidelijkt dat alleen geconcludeerd kan worden dat de vereiste aangifte niet is gedaan en de bewijslast wordt omgekeerd als het aannemelijk is dat de belastingplichtige door de Belastingdienst is uitgenodigd tot het doen van aangifte en dat hij daarna ook is aangemaand. De Belastingdienst moet deze beide punten kunnen aantonen. Dus zonder aanmaning geen omkering van de bewijslast!

Auteur

Joyce Bertens

Omkering bewijslast wegens niet doen vereiste aangifte vereist voorafgaande aanmaning

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.