Onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 omhoog

Actualiteit | 5 september 2022

In 2022 kan een werkgever € 2 per dag onbelast vergoeden voor kosten die een werknemer maakt tijdens een thuiswerkdag. Dit bedrag wordt per
1 januari 2023 waarschijnlijk verhoogd naar € 2,13 per thuiswerkdag.

Gerichte vrijstelling kosten thuiswerken

Vanaf 1 januari 2022 heeft een werkgever de mogelijkheid om maximaal € 2 per dag aan een werknemer te vergoeden voor de kosten van thuiswerken. Het bedrag van € 2 geldt als een werknemer de hele dag thuiswerkt, maar ook als een werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt.

Let op!
Werkt een werknemer op één dag zowel thuis als op kantoor, dan moet de werkgever kiezen tussen de onbelaste thuiswerkvergoeding van maximaal € 2 per dag of de onbelaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer van maximaal € 0,19 per kilometer.

Vrije ruimte

Wilt u uw werknemer meer dan € 2 per dag onbelast vergoeden? Dan kan dat, als u het meerdere aanwijst in uw vrije ruimte van de werkkostenregeling. Deze vrije ruimte bedraagt in 2022 1,7% over de eerste
€ 400.000 van de totale loonsom. Boven dit bedrag is dit 1,18%. Zolang u met al uw aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen binnen de vrije ruimte blijft, kan dit onbelast. Overschrijdt u de vrije ruimte, dan betaalt u 80% belasting.

Let op!
Bij het aanwijzen in uw vrije ruimte moet u voldoen aan de gebruikelijkheidstoets. De gebruikelijkheidstoets betekent dat een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Over bedragen tot
€ 2.400 per werknemer per jaar doet de Belastingdienst niet moeilijk. Tot deze grens wordt er in beginsel van uitgegaan dat alles gebruikelijk is.

Verhoging 2023

De onbelaste thuiswerkvergoeding wordt per
1 januari 2023 geïndexeerd aan de hand van de tabelcorrectiefactor. In deze tabelcorrectiefactor wordt rekening gehouden met de inflatie. Naar verwachting zal de tabelcorrectiefactor uitkomen op 1,063, wat betekent dat de onbelaste thuiswerkvergoeding vanaf 2023 waarschijnlijk uitkomt op € 2,13 per thuiswerkdag.

Let op!
Het werkelijke bedrag dat onbelast vergoed kan worden in 2023 zal medio december van dit jaar bekend worden.

Tip!
Het bedrag van de onbelaste reiskostenvergoeding gaat in 2023 ook omhoog. Het is echter nog onbekend met hoeveel dit bedrag verhoogd wordt.

Auteur

Marc Derks

Onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 omhoog

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.