Ontwikkelactiviteiten BV apart beoordelen voor de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Alert

Als aandelen vererven, kan voor de heffing van inkomsten- en erfbelasting onder voorwaarden een beroep worden gedaan op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Voor een geslaagd beroep op deze faciliteit is van belang dat de erfgenamen aannemelijk maken dat de BV een materiële onderneming drijft. Herhaaldelijk is gebleken uit de jurisprudentie dat dit lastig is vast te stellen voor vastgoed vennootschappen waarin onroerend goed wordt verhuurd en/of in combinatie met projectontwikkeling. In de recente uitspraak heeft de Hoge Raad weer iets meer duidelijkheid gegeven op dit gebied. De Hoge Raad oordeelt dat het niet van belang is hoe de ontwikkelingsactiviteiten zich verhouden tot de overige (beleggings)activiteiten. Beslissend is of de ontwikkelingsactiviteiten op zichzelf bezien kunnen worden aangemerkt als een onderneming in materiële zin. Elke activiteit van een B.V. zal dus apart beoordeeld moeten worden voor geslaagd beroep op deze faciliteit.

Auteur

Ontwikkelactiviteiten BV apart beoordelen voor de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.