Ook bouwterrein bij aanwezigheid resten van bebouwing

Alert

Voor de heffing van overdrachtsbelasting en BTW is de vraag of sprake is van een ‘bouwterrein’ van essentieel belang. De levering van een bouwterrein is namelijk van rechtswege belast met BTW en onder voorwaarden geldt dan een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Een levering in de BTW-sfeer (en vrijgesteld van overdrachtsbelasting) is aantrekkelijk wanneer de koper gerechtigd is om de in rekening gebrachte BTW in vooraftrek te brengen. In dat geval rust op de onroerende zaak èn geen overdrachtsbelasting èn (per saldo) geen BTW. Mogelijk nog voordeliger is wanneer de onroerende zaak via een aandelentransactie wordt geleverd, in welk geval zowel voor de overdrachtsbelasting als de BTW een vrijstelling geldt. Voor een niet-aftrekgerechtigde koper is het voordeliger om alleen overdrachtsbelasting verschuldigd te zijn. Hiervoor geldt immers een lager tarief dan voor de BTW.
Met ingang van 1 januari 2017 is de wettelijke definitie van een bouwterrein in de Nederlandse wetgeving aangepast naar aanleiding van Europese jurisprudentie. Er moet sprake zijn van onbebouwde grond die kennelijk is bestemd om te worden bebouwd met één of meer gebouwen. In een recente uitspraak heeft Hof Amsterdam beslist dat de aanwezigheid van restanten van een bebouwing niet in de weg staat aan de kwalificatie van bouwterrein. Uit de intentie van partijen, ondersteund door objectieve gegevens, bleek dat partijen de intentie hadden om het perceel te bebouwen en dat de resten van bebouwing zouden worden gesloopt.

Auteur

Joyce Bertens

Ook bouwterrein bij aanwezigheid resten van bebouwing

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.