Overdragen woning aan de kinderen: goede fiscale begeleiding vereist

Actualiteit | 31 mei 2016

– Taxnews 1615 –

Tot enkele jaren terug konden ouders hun woning overdragen aan de kinderen om zo toekomstige waardestijgingen buiten de heffing van erfbelasting te houden. Door een wetswijziging in 2010 is deze mogelijkheid fiscaal minder interessant, maar getuige recente jurisprudentie vindt dit soort transacties nu nog steeds plaats.

Zo bestaat de variant waarbij de koopsom voor de woning niet wordt betaald, maar in fases wordt kwijtgescholden c.q. geschonken. Om gebruik te maken van een regeling waarbij de schenkbelasting kan worden verlaagd met de verschuldigde overdrachtsbelasting, wordt dan gelijk met of vlak na de overdracht van de woning een deel van de koopsom kwijtgescholden. Deze casus is onlangs nog door de Hoge Raad behandeld. De inspecteur had gesteld dat de woning feitelijk tegen een lagere waarde was overgedragen, zodat hij een hogere schenking in aanmerking kon nemen en er geen sprake kon zijn van verrekening van de overdrachtsbelasting. De Hoge Raad oordeelde echter dat sprake was van kwijtschelding van een schuld en geen samenstel van handelingen waarbij een woning werd verkocht. Punt van aandacht blijft dat wanneer meer dan de helft van de koopsom direct wordt kwijtgescholden, wel een samenstel van handelingen aanwezig kan zijn. Een goede planning is dus vereist!

In een andere casus hadden ouders de woning aan de kinderen verkocht en moest de Hoge Raad oordelen over de vraag of de hoogte van de huur leidde tot toepassing van een wettelijk fictie waardoor alsnog erfbelasting verschuldigd zou zijn over de WOZ waarde van de woning. De huur was wel marktconform vastgesteld, alleen bedroeg deze minder dan 6% van de WOZ waarde van de woning, hetgeen als minimale huur in de wet is genoemd. Daarom oordeelde de Hoge Raad dat de fictieve erfrechtelijke verkrijging van toepassing is. Dat de kinderen de volledige koopsom hadden voldaan was niet van invloed op het oordeel van de Hoge Raad.

Belang voor de praktijk?

Uit de uitspraak blijkt dat het verstandig is om bij een voorgenomen vermogensoverdracht tussen ouders en kinderen eerst overleg te hebben met uw adviseur. Met een goede planning kan een aanvullende heffing van schenk- of erfbelasting worden voorkomen.

Speelt in uw familie de situatie dat ouders minder huur betalen dan 6% van de WOZ waarde van de woning? Neem dan contact op met uw adviseur om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat bij overlijden van de ouders alsnog erfbelasting voldaan moet worden over de (WOZ)waarde van de woning.

Auteur

Joyce Bertens

Overdragen woning aan de kinderen: goede fiscale begeleiding vereist

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.