Overname belastingschuld door de bv

Actualiteit | 15 september 2016

– taxnews 1628 –

Box 3 ligt al enige tijd onder vuur. Het forfaitaire rendement van 4% leidt ertoe dat spaarders tegenwoordig hun volledige rendement aan de Belastingdienst kwijt zijn. En dan is het ook nog eens zo dat wanneer je een schuld hebt aan de Belastingdienst, deze schuld niet in aanmerking mag worden genomen bij de box 3-heffing. Een uitzondering geldt voor de erfbelasting. Maar wat nu als de bv een inkomstenbelastingschuld overneemt van de dga? Mag de dga de schuld die hierdoor ontstaat bij de bv wel in aanmerking nemen? Deze vraag is onlangs door de Hoge Raad beslist.

Een dga had een inkomstenbelastingschuld als gevolg van de overdracht van een deel van de aandelen in een bv aan zijn kinderen. Hiervoor was renteloos uitstel van betaling verleend. Daarnaast had de dga een vordering op de kinderen in verband met de verkoop. De dga droeg de vordering over aan de bv via een cessie. Hierdoor kreeg de dga een vordering op de bv. Daarnaast droeg de dga de belastingschuld over aan de bv via een schuldovername. De ontvanger gaf voor de schuldovername echter geen toestemming, waardoor de dga zelf verantwoordelijk bleef voor de belastingschuld. De belastingschuld kwam echter wel voor rekening en risico van de bv, waardoor de dga een schuld kreeg aan de bv. De vordering op en de schuld aan de bv werden vervolgens verrekend. De inspecteur stond de verrekening niet toe omdat de Ontvanger geen toestemming had verleend. De schuldovername was onvoltooid. Er was daarom nog altijd sprake van een vordering op de bv, die in box 1 was belast.

De Hoge Raad was het hier niet mee eens en benadert de casus vanuit een economische invalshoek. Het economische belang bij de belastingschuld was – zo had het hof feitelijk vastgesteld – naar de bv overgegaan. Als gevolg van de verrekening van de vordering met de schuld had de dga géén vordering meer op de bv en had de inspecteur ten onrechte een belast resultaat in box 1 in aanmerking genomen.

Belang voor de praktijk


Anders dan sommige berichten in de media naar aanleiding van dit arrest suggereren, is het niet mogelijk om de belastingschuld zelf door een bv over te laten nemen. De ontvanger geeft hier geen toestemming voor, waardoor de aandeelhouder formeel de schuldenaar blijft richting de Ontvanger. Maar het is wel mogelijk om de bv in economische zin de schuld te laten overnemen, mits de schuldovername op de juiste wijze is vormgegeven. De schuld die de aandeelhouder hierdoor krijgt aan de bv vermindert in beginsel het box 3-vermogen. Of deze kan worden verrekend met een box 1-vordering op de bv. Wel bestaat de kans dat de inspecteur het standpunt inneemt dat sprake is van strijd met doel en strekking van de wet (fraus legis). Of dit standpunt houdbaar is, zal nog moeten blijken. Onze inschatting is dat een rechter hier niet snel in mee zal gaan.

Niet voor alle belastingschulden is het raadzaam om deze voor rekening en risico van de bv te laten komen. Daarbij moet de gehele fiscale positie in ogenschouw worden genomen.

Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van het door de bv laten overnemen van een privé-belastingschuld, dan kunt u contact opnemen met één van onze belastingadviseurs.

Auteur

Joyce Bertens

Overname belastingschuld door de bv

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.