De personenvennootschap als fiscaal instrument!

Actualiteit | 4 november 2016

-Taxnews 1630-

Personenvennootschappen, zoals een maatschap, commanditaire vennootschap (CV) of vennootschap onder firma (VOF), komt men in de praktijk regelmatig tegen. Het zijn samenwerkingsverbanden die hun bestaan vinden in een obligatoire overeenkomst tussen partijen, waarin men de rechten en plichten over en weer heeft vastgelegd. Op deze wijze kan men vorm geven aan de wens om voor gemeenschappelijke rekening en risico te ondernemen of te beleggen. Denk bijvoorbeeld aan een onderneming die men gezamenlijk in de vorm van een VOF uitoefent of het beleggen via een vastgoedmaatschap.

Maar een personenvennootschap biedt op basis van (recente) rechtspraak van de Hoge Raad veel meer mogelijkheden dan men op het eerste gezicht zou verwachten, ook buiten de ‘traditionele’ samenwerking om.

Een tweetal mogelijkheden wordt hieronder kort toegelicht. Het betreft:

  1. de fiscaal geruisloze overdracht van een privé-pand aan de bv, en
  2. het benutten van verrekenbare verliezen.

Geruisloze overdracht privé-pand aan een bv

Een aanmerkelijkbelanghouder (hierna: dga), die een onroerende zaak (of ander vermogensbestanddeel) ter beschikking stelt aan de eigen bv is hiervoor belast in box 1 voor de inkomstenbelasting. Dit valt onder de terbeschikkingstellingsregeling. Medio dit jaar heeft de hoogste fiscale rechter beslist dat een terbeschikkingsteller gebruik kan maken van een fiscale doorschuiffaciliteit wanneer het betreffende vermogensbestanddeel deel gaat uitmaken van een onderneming. Er vindt dan géén afrekening plaats over een aanwezige meerwaarde. Hierdoor zou een dga een personenvennootschap kunnen aangaan met de eigen bv en een pand geruisloos kunnen inbrengen in deze personenvennootschap. Vervolgens zou het aandeel in de personenvennootschap door de dga fiscaal geruisloos kunnen worden omgezet naar een bv.

Benutten compensabele verliezen via aanwezige meerwaarden

Een ondernemer of bv, die verrekenbare verliezen heeft opgebouwd, moet ervoor waken dat deze niet komen te ‘verdampen’. Verliezen zijn namelijk fiscaal beperkt houdbaar. Wanneer verliezen dreigen te verdampen zou men een personenvennootschap kunnen aangaan en daarbij ondernemingsvermogen kunnen inbrengen, waardoor fiscaal belaste herwaarderings- en/of overdrachtswinst ontstaat. Met deze fiscale winst kunnen de aanwezige verliezen worden verrekend. Dit leidt weer tot een hoger afschrijvingspotentieel. Recent heeft de hoogste fiscale rechter beslist dat de inbrenger zelf kan bepalen in welke mate daarbij sprake is van een gerealiseerde fiscale winst. De fiscale winst kan hierdoor worden afgestemd op de omvang van de aanwezige verliezen.

Belang voor de praktijk
Een personenvennootschap, maar ook een aanverwant vehikel als een fonds voor gemene rekening, biedt in de praktijk diverse mogelijkheden buiten het ‘traditionele’ gebruik om.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een personenvennootschap, voor de hiervoor beschreven situaties of bijvoorbeeld in het kader van:

  • een bedrijfsopvolging;
  • het zogenoemde ‘box-hoppen’;
  • het benutten van ondernemersfaciliteiten in privé bij een bv;
  • het voorkomen van een onzakelijke lening.

Dan kunt u contact opnemen met één van onze belastingadviseurs. Wij vertellen u graag meer over de vele mogelijkheden van een personenvennootschap!

 

Auteur

De personenvennootschap als fiscaal instrument!

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.