Deze pagina is met de grootst mogelijke zorg samengesteld voor online gebruikers rondom Horlings. Indien je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met info@horlings.nl.

Privacybeleid van Horlings

Via de website van Horlings worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Horlings acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Europese Privacy Verordening (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • je eerst om toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Horlings is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 mei 2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door communicatie aan te vragen, te solliciteren of contact met ons op te nemen laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect naar een bepaald persoon te herleiden zijn.

Wij gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, contact- of informatieaanvraag, offerteaanvraag, aanmelding bijeenkomst en/of evenement, sollicitatie of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens (indien noodzakelijk) voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • CV (bij online sollicitaties)
 • Inloggegevens
 • Voorkeuren voor specifieke diensten/producten/interessegebieden

Voornoemde gegevens worden op basis van een gerechtvaardigd belang dan wel op basis van jouw toestemming door ons verwerkt.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende gerechtvaardigde belangen:

 • het tot stand brengen van contact middels ons contactformulier;
 • het kunnen verwerken van jouw online sollicitatie;
 • het kunnen verwerken van jouw gegevens voor de digitale nieuwsbrief waarvoor jij je hebt opgegeven.

Jouw toestemming voor voornoemde persoonsgegevensverwerkingen kun je te allen tijde weer intrekken. Zodra jij jouw toestemming intrekt, zullen wij deze persoonsgegevens niet meer verwerken. De intrekking van jouw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens voorafgaand aan deze intrekking.

Marketing

Ten behoeve van onze marketingdoeleinden kunnen wij je, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen binnen Horlings:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon

Als je deze informatie niet meer wilt ontvangen, kun je je hiervoor op ieder moment weer (kosteloos) afmelden door de afmeldlink te volgen in de e-mail die je ontvangt of een e-mail te sturen naar info@horlings.nl.

Nieuwsbrieven

Wij bieden nieuwsbrieven waarmee wij geïnteresseerden willen informeren. Je e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming (door het aanvragen en aanleveren van je contactgegevens via de site of door te mailen naar marketing@horlings.nl) toegevoegd aan de lijst van abonnees voor onze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je weer kunt afmelden.

Contactformulier

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Google Analytics

Horlings gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Google Analytics is een eenvoudige, gebruiksvriendelijke tool waarmee wij kunnen meten hoe gebruikers omgaan met website-inhoud. Terwijl een gebruiker tussen webpagina’s navigeert, biedt Google Analytics ons JavaScript-tags (bibliotheken) om informatie op te slaan over de pagina die een gebruiker heeft gezien, bijvoorbeeld de URL van de pagina. De JavaScript-bibliotheken van Google Analytics gebruiken HTTP-cookies om te “onthouden” wat een gebruiker op vorige pagina’s / interacties met de website heeft gedaan.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Verstrekking gegevens aan derden

In sommige gevallen moeten wij derden inschakelen om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden toegang tot jouw persoonsgegevens krijgen dan is dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden buiten de Europese Economische Ruimte.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden en waaraan wij geen persoonsgegevens van jou doorgeven. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Jouw rechten

Je hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen om in te zien welke persoonsgegevens er van jou door ons worden verwerkt. Ook heb je het recht om een verzoek in te dienen tot het wijzigen of verwijderen van jouw persoonsgegevens uit ons systeem. Wanneer je meent dat de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt niet (langer) juist of volledig zijn, kun je bezwaar maken tegen de persoonsgegevens-verwerking, een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of gemotiveerd toelichten waarom jouw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. Je kunt dit verzoek aan ons sturen per e-mail aan info@horlings.nl of per post: Horlings, t.a.v. Marketing, Postbus 53045, 1007 RA Amsterdam.

Mocht je van mening zijn dat wij jouw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt en dat wij geen/onvoldoende gehoor geeft aan jouw bezwaar of verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES

Horlings maakt gebruik van cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op jouw computer wordt opgeslagen. Je kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in jouw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

De website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies. De volgende analytische cookies kunnen via de website zonder jouw voorafgaande toestemming worden geplaatst:

Soort cookie                   Doel

_ga (Google Analytics)  analytische cookie

_gid (Google Analytics) analytische cookie

_gat (Google Analytics) analytische cookie

Meer informatie over cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org.

We houden met een cookie alleen bij of iemand in de Nederlandse versie of Engelse versie zit en de sessie in het formulier. Deze cookies, die ook een eigen expiratie tijd hebben, worden door ons alleen tijdens de sessie bewaard.

Wijzigen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij raden daarom aan om deze tekst regelmatig te raadplegen om zeker te weten dat je de laatste versie hebt.

 

Contactgegevens Horlings
Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.
Postbus 53045
1007 RA Amsterdam
+31 (0)20 5700200
info@horlings.nl

Privacyverklaring

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.